Oslo S og flere stasjoner i Oslo/Akershus stenges ett døgn i helgen 1/10-2/10

Til helgen begynner høstferien i hovedstadsområdet samtidig som Oslo S og en rekke andre stasjoner stenges.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

  
Sporpakkking i Brynsbakken i sommer. <strong> Foto: Tim Mitchley </strong>

Arbeidet med å vedlikeholde og fornye jernbanen i Oslo og Akershus fortsetter. Fra lørdag 1/10 kl 12.15 til søndag 2/10 samme tid er følgende viktig å merke seg for alle som skal til Oslo Lufthavn, Gardermoen: Flytoget kjører bare mellom Lillestrøm og Gardermoen. Mellom Drammen og Lillestrøm kjøres buss. Beregn ekstra god tid !

Stans i ett døgn

Fra 1.oktober kl. 12.15 og et døgn fremover vil det ikke kjøres tog til Oslo S. eller Nationaltheatret. Det betyr at alle lokaltog enten snur på Skøyen, Grefsen, Bryn eller Hauketo. Herfra blir det satt opp buss til og fra Oslo S. Unntaket er Grefsen stasjon hvor passasjerene må ta T-bane fra Storo. Passasjerer med gyldig togbillett kan ta T-bane mellom Oslo S og Nasjonaltheatret. De fleste region/fjerntog snur på Lysaker, Ski og Lillestrøm.

Vedlikeholdsarbeid på Oslo S

På Oslo S skal gamle master og galger (åk) for kjøreledningen rives. Videre skal det gjøres etterarbeid på strømskinnen i Oslotunellen, og det skal pakkes pukk langs sporene utenfor sentralstasjonen. I Brynsbakken vil det foregå skjæring og felling av trær som kan utgjøre en fare for togtrafikken. All vegetasjonsrydding skjer i forståelse med grunneierne.
På Nationaltheatret skal det settes opp 32 nye anvisere nede på plattformene i regi av kundeinfo-prosjektet.

Holmlia

I helgen skal stålnettingen til heiskonstruksjonen på Holmlia holdeplass heises på plass. Når ”nye” Holmlia står ferdig i november 2011, har stasjonens nordre del fått ny adkomst med trapp og heis, nytt plattformtak og plattformdekke, nye levegger, benker, monitorer samt nytt høyttaleranlegg. På grunn av arbeidene kjøres det buss for tog på strekningen Skøyen – Mysen mellom kl. 17 og 07.

Arbeid i Akershus/Østfold

Ski - Mysen:
Det gjøres vedlikehold av sporvekseler og fjellsikringsarbeider på strekningen.

Ski - Moss:
Forberedende arbeider for etablering av nytt signalkabelanlegg, samt reparasjon av sporveksler og diverse vedlikeholdsarbeider.

OBS! Også på Bergensbanen foregår det omfattende anleggsarbeider denne helgen og banen er helt stengt for vanlig trafikk lørdag 1/10, se egen sak.