Økt beredskap som følge av mye regn

De store nedbørmengdene gjør at det er innført økt beredskapsnivå med hyppigere visitasjon av jernbanelinjene. Sju strekninger i Sør-Norge har mandag og tirsdag skjerpede rutiner.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket har tre nivåer for ekstra beredskap:

  • Grønn beredskap: Innebærer økt aktsomhet og kan bety ekstra visitasjon på linjene.
  • Gul beredskap: Hyppig visitasjon, og kan innebære nedsatt hastighet.
  • Rød beredskap: Linjen stenges.
   • Linjer med økt beredskap som følge av mye nedbør per 5/9:
    • Gul beredeskap:
         -Dovrebanen
         -Gjøvikbanen
         - Strekningen Trolldalen-Flå på Bergensbanen
         - Rørosbanen (stengt Rena - Koppang etter avsporing pga. utvasking/ras
    • Grønn beredskap:
         Deler av Sørlandsbanen