Notodden får skinner etter nyttår

- Vi har nylig inngått kontrakt med Norsk Jernbanedrift for å bygge opp igjen det jernbanetekniske anlegget på Notodden stasjon, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes. Arbeidet starter 2. januar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Store ødeleggelser på Notodden i juli. Foto: Jens Marius Hammer/ Telen.Notodden ble rammet av en voldsom flom natt til 24. juli i år. Hele stasjonsanlegget ble nærmest vasket bort, og det ble omfattende skader på skinnegangen. Men det har foregått mye arbeid på stasjonen siden juli.

- Jernbaneverket har i løpet av høsten fylt igjen stasjonsområdet med 12 000 kubikk masse, forteller Varnes. Vi har også prosjektert og oppgradert dreneringsanlegget. Totalt vil reparasjonene komme opp i nærmere 30 millioner kroner.

Dreneringsanlegget var i utgangspunktet godt dimensjonert, men det var ikke tilstrekkelig for en flom på denne størrelsen.

- Det gjenstår også opprensking i en stor kulvert (et stort dreneringsrør) som ble fylt av grus etter flommen. Dette blir en omfattende jobb, i tillegg til de andre forbedringene som gjøres for å forhindre flom i fremtiden.

Norsk Jernbanedrift skal fylle på pukk, legge skinner og sviller, bygge fundamenter og føringsveier for kabler mm. Jernbaneverket legger stor vekt på å ivareta fredningen av stasjonen.

- Derfor har vi også hatt kontakt med fylkeskommunen slik at vi ivaretar vernehensynet, sier Varnes. Vi skal bruke nytt materiell, men gjenbruke materiell både fra Notodden og andre steder med tilsvarende utseende og funksjon.

I det store og det hele: Notodden vil få et komplett gjenoppbygget jernbaneteknisk anlegg, hvor historien ivaretas.

Også signalanlegget må gjennomgås fra A til Å. Dette gjør Jernbaneverket for å være sikker på at alle installasjoner fungerer som de skal. Alt arbeid på stasjonen skal være ferdig til 15. april, men de reisende må vente til begynnelsen av juni før de igjen kan sette seg i toget på Notodden.

- Når stasjonen er klar, skal vi legge inn fjernstyring på strekningen Hjuksebø- Notodden, forklarer Varnes. Det betyr at deler av infrastrukturen bygges om også på denne strekningen for å fjernstyre togene, før vi kan teste strekningen. Testingen er et viktig sikkerhetstiltak før vi setter i gang togtrafikken.