Notodden: Tar sikte på gjenåpning i juni

Jernbaneverket tar sikte på at Tinnosbanen fra Hjuksebø til Notodden vil bli åpnet for trafikk igjen i juni 2012. Bakgrunnen for at arbeidet med å gjenoppta trafikken etter det store raset i sommer tar såpass lang tid er at sikringsanlegget på stasjonen fikk store vannskader og at arbeidet med å innføre fjernstyring på strekningen også ble avbrutt av raset.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

     
 Togtrafikken på Tinnosbanen fram til Notodden vil trolig ikke komme i gang igjen før i juni 2012. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
 
-Vi ønsker at Tinnosbanen skal være i stabil drift når den åpner igjen og ønsker derfor å få gjort jobben skikkelig, det vil si både med hensyn til gjenoppbyggingen etter raset, full gjennomgang av sikringsanlegget på Notodden stasjon og innføring av fjernstyring fra Hjuksebø til Notodden, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes. Opprinnelig skulle strekningen blitt fjernstyrt fra desember i år, men også dette arbeidet ble avbrutt som følge av raset. – Slik vi nå vurderer det, vil det ikke være realistisk å bli ferdig med føringsveier for fjernstyringen i høst, dermed må vi fullføre dette etter vinteren og derfor er ruteendringen i juni 2012 det tidspunktet vi tar sikte på for åpning av strekningen. Da skal også sikringsanlegget på Notodden være gjenomgått og alle ødelagte kabler som følge vannskader skiftet ut.

I tillegg til å sette anlegget i fullgod stand igjen utreder Jernbaneverket nå muligheten for å elektrifisere det 800 meter lange sporet fra stasjonen og ned til kollektivterminalen. Dette sporet inngår som en del av Notodden stasjon, men mangler kontaktledning. – Det er slik at dette sporet går veldig nær både bebyggelse og hovedvei og vi må derfor utrede hvordan vi kan skjerme dette i forhold til kontaktledningen på 15.000 volt, sier Varnes. Blir konklusjonen på denne utredningen at vi kan få utført dette samtidig, så vil vi satse på det, legger han til. I så fall vil togene på Bratsbergbanen/Tinnosbanen kunne kjøres med elektriske togsett i tillegg til dieselmotorvognene av typen Y1. Slik vil trafikken bli mindre sårbar ved feil på de to motorvognene som er avsatt til denne trafikken.

Inntil Tinnosbanen kan gjenåpnes for trafikk fra Hjuksebø til Notodden vil togene på Bratsbergbanen kjøre mellom Porsgrunn/Skien og Nordagutu, med bussforbindelse til/fra alle tog mellom Notodden og Nordagutu.

Jernbaneverket arbeider også videre med planene for å sette i stand resten av Tinnosbanen, strekningen Notodden – Tinnoset.

Notodden stasjon med spor, signal- og kontaktledningsanlegg ble ødelagt av det store raset i slutten av juli. <strong> Foto: Jens Marius Hammer/Telen</strong>

 Det utredes nå å elektrifisere sporet ned hit til Notodden kollektivterminal. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>