Modernisert stasjon åpnet på Lillehammer

Skysstasjonen på Lillehammer har gjennomgått en omfattende modernisering. Nå er Lillehammer stasjon oppgradert til et av landets mest moderne kollektivknutepunkt. I tillegg har stasjopnen blitt et knutepunkt for alle typer informasjon om Lillehammer og distriktet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 


Lillehammer skysstasjon omfatter både jernbane- og busstasjon. Tidligere lå disse rett ved siden av hverandre med hver sine publikumsarealer. I tillegg til oppgradering innvendig omfatter arbeidene også alle utendørsarealene som oppstillingsplasser for buss og taxi, parkeringsplasser for biler og sykler, gangarealer, jernbanepark og et miljøtorg.

Skysstasjonen har fått tilgjengelighet for alle, informasjonssystemer med sanntidsinformasjon for tog og buss, trådløs internettdekning og skjermer for eksponering næringsliv og reiseliv. Stasjonsbygningen inneholder publikumsaraler, venterom, café, kiosk og Lillehammer Vandrerhjem, for uten turistinformasjon.

Lillehammer skysstasjon har daglig ca 6.500 reisende fordelt på ca 4.500 med lokale bussruter og ca 2000 med tog.

Informasjonsknutepunkt

 
- Det unike med skysstasjonen her på Lillehammer er et tett samarbeid mellom mange aktører for å få til en ny, helhetlig informasjonsløsning på stasjonen, sier Kamran Nikazm, leder for stasjoner på Rauma, Dovre og Gjøvikbanen. På stasjonen finnes alle typer reiseinformasjon for tog og buss. Der finnes turistinformasjon for hele distriktet og der finnes overnattingstilbud. Lillehammer er et stort reisemål og turistinformasjon har en framtredende plass på ventrommet. I publikumsarelet finnes også resepesjonen til Lillehammer vandrerhjem med tilhørende café som tilbyr en variert meny.

Samarbeid om drift

- Sammen med Oppland Trafikk har vi inngått avtale om en vesentlig oppjustering av renholde, sier Nikazm. Tidligere ble stasjonen vasket en gang om dagen, men nå oppgraderder vi til tre ganger i døgnet Jernbaneverket har også pusset opp toalettene, og heisløsningen har blitt mer tilgjengelig med bedre, universell utforming. Jernbaneverket har skiftet ut alle informasjonsskilt, toganvisere, monitorer for sanntidsinformasjon og bekostet nye arkitekttegnede benker som passer inn i det moderniserte stasjonsmiljøet.

Til sammen har de ulike aktørene som samarbeider om prosjektet investert rundt 90 millioner kroner i den moderniserte Lillehammer skysstasjon. Bak prosjektet står Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen, Lillehammer Turist AS, Lillehammer kommune og Oppland Fylkeskommune. Bygningsmassen på stasjonen eies av NSBs eiendomsselskap, Rom Eiendom. Jernbaneverket står for driften av fellearealene. Prosjektet har også fått midler fra den såkalte KID-satsingen, hvor ”KID” står for kollektivtrafikk i distriktene.

Åpning i øsende regn


Magnhild Meltveit åpnet Lillehammers nye skysstasjon. (Foto: Trude Isaksen)

Den offisielle åpningen av nye Lillehammer skysstasjon ble foretatt av statsråd Magnhild Meltveit Kleppa 13.desember. - Jeg vil minnes Lillehammer som det stedet med det aller mest tålmodige publikummet jeg har opplevd, sa statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Drøye 60 tilskuere hadde trosset øsende regnvær og speilblankt føre for å overvære den offisielle åpningen av nye Lillehammer skysstasjon.

Seremonien foregikk utendørs, og Kleppa påpekte også at skysstasjonen vil gi ly til de reisende for både tog og buss.

Også Audun Tron, tidligere fylkesordfører i Oppland og Pål Berger, direktør i Rom Eiendom holdt taler. Begge fremhevet det gode samarbeidet mellom flere offentlige instanser om utviklingen av skysstasjonen. Dette gledet Kleppa, som sa: - Jeg vil gi honnør til alle deltagerne som har samarbeidet i dette prosjektet. For regjeringen er det viktig å ivareta universell utforming, og Lillehammer har nå blitt tilgjengelig for alle gjennom ombyggingen.