Mer informasjon ved togavganger

Har du måtte løpe langs toget for å finne din vogn? Eller stått i feil ende av plattformen når toget kommer inn på Nationaltheatret? Sammen med Flytoget og NSB utvikler Jernbaneverket skjermer som skal gjøre at du unngår dette i framtiden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De nye skjermene viser hvor mange vogner et tog har og hvilke fasiliteter det er i hver vogn før toget kommer inn på stasjonen slik at du kan stille deg opp riktig. I tillegg skal du få informasjon om hvor toget er ved forsinkelse. Første test av dette starter på Nationaltheatret spor 3 og 4.

Hva vises?
Den nye visningen vil bli testet ut på Nationaltheatret spor 3 og 4 (retning mot Oslo S) i høst. Første test var 3. oktober og nye tester fortsetter fortløpende. Togsammensetning blir vist for NSBs togsett, det vil si 69, 70 og 72-tog som er de som har avgang mot Oslo S fra Nationaltheatret. Det som vises er:

  • Betjent vogn hvor en kan kjøpe billett i tog hvor det er ubetjente vogner
  • I hvilken vogn rullestolplass er lokalisert
  • I hvilken vogn en kan ta med barnevogn
  • Vogn med strømsymbol viser hvor det er Komfort
  • "I rute" hvis toget er mindre enn 4 minutter forsinket
  • Tognummer

Symbolene kan bli endret underveis. Det er lagt særlig vekt på at en kan lese destinasjon og avgangstidspunkt fra stor avstand.

Det nye skjermbildet som prøves ut. Jernbaneverket tar gjerne i mot kommentarer til de nye skjermbildene. Se lenger ned i artikkelen for kontaktinformasjon.

 

Informasjon ved forsinkelse
Det vises også mer informasjon ved forsinkelse:

  • Når toget er mer enn 3 minutter forsinket vises forventet avgangstid på rød bakgrunn
  • Ved forsinkelse vises informasjon om hvor toget er eller hvor det er sist registrert

Skjermbilde ved forsinkelse.

 

Kjente problem
Noen problem er kjent ved start:

Togsammensetning vises ikke før lokfører har logget på togradio, tog som starter på Skøyen kan derfor mangle informasjon om hvordan toget ser ut fram til like før det kjører fra Skøyen.

Flytoget og lok med vogner har foreløpig ikke visning av togsammensetning

Tilbakemelding
Informasjonen du ser på skjermene testes nå og vil bli utviklet videre. Hvis du har synspunkt, er vi takknemlige for din tilbakemelding. Du kan sende den til:

Bakgrunn
Jernbaneverket skifter i høst ut de gamle anviserne som har stått på plattformene på stasjonene i Oslo. Først ut var 114 nye anvisere på Oslo S i august og første helgen i oktober fikk Nationaltheatret nye 46 tommers LCD-anvisere hvor det er mulig å vise mye mer informasjon. Internasjonalt er det vanlig å vise hvor vognene stopper ved plattformen slik at påstigende reisende kan plassere seg riktig, dette er særlig viktig for rullestoler og barnevogner. I Norge er det satt opp skilt som viser soner på Nationaltheatret spor 1 og 2 samt på Skøyen spor 3 og 4, men disse har aldri vært brukt til annet enn testing.

En av skjermene på Nationaltheatret stasjon.