Klargjør dobbeltsporet ved Tønsberg

Det er store tall og mye som skal på plass i løpet av seks hektiske uker på Vestfoldbanen ved Tønsberg. Over 1000 aksjonspunkter skal sjekkes ut og til sammen 31 000 arbeidstimer skal gjennomføres på seks uker. For å få koblet inn det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen i tide til 7.november må alt klaffe.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 Her i Kjellelia er den største jobben. Ikke mye som tyder på at det gikk tog her for bare tre-fire dager siden. (Foto <strong> Njål Svingheim</strong>
– Så langt er vi godt i gang og alt ser bra ut, sier leder for totalbruddet Hanne Stormo og prosjektleder Jan Magne Nakken. 7.november skal 7,8 kilometer med nytt dobbeltspor nordover fra Tønsberg kobles inn på Vestfoldbanen. For å få klargjort det nye sporet for trafikk og for å utføre de gjenstående arbeidene er banen stengt for tog sør for Holmestrand i seks uker, se egen sak. Den gamle banen krysser det nye dobbeltsporet på fire steder, og derfor måtte arbeidene på disse stedene vente til innspurten. Men jobben er grundig planlagt. – Jeg har drøyt tusen ulike aksjonspunkter på lista mi, sier Hanne Stormo. 31 000 arbeidstimer skal utføres av de ulike aktørene før alt er klart, men dette skal vi klare, planen er robust, forsikrer hun. Daglig avholdes det statusmøter med alle involverte entreprenører og parter for å sikre at framdriften holder.

Gevinst

Når den nye linjen kobles inn blir det den andre lengre parsellen på Vestfoldbanen som får moderne dobbeltspor og kan tillates for hastigheter på 200 km/t. 17 kilometer fra Kobbervik til Holm ble åpnet i 2001. Fra Holm til Holmestrand og videre til Nykirke er anleggsdriften i gang. På kort sikt kan togene på Vestfoldbanen nå møtes på den nye dobbeltsporparsellen Barkåker - Tønsberg uten å måtte vente på hverandre på gamle Barkåker stasjon. En gammel svingete trase med 11 planoverganger kan tas ut av bruk og erstattes av moderne spor med høyere hastighet. Når flere parseller kan åpnes er målet en kjøretid med tog på en time fra Oslo til Tønsberg.

Kjellelia

Det klart mest kritiske punktet er Kjellelia rett ved innkjøringen Tønsberg, sier prosjektleder Jan Magne Nakken. I Kjellelia gikk den gamle Vestfoldbanens nord- og sørgående spor i to høyder i den bratte skråningen. Sporet nordover retning Barkåker gikk høyt over det sørgående sporet retning Sem. Nå skal kjøreretningen gjennom Tønsberg endres slik at togene sørfra kommer inn på den gamle nordgående linjen i Kjellelia, før de kjører gjennom sløyfa og inn på Tønsberg stasjon. Nordover skal togene kjøre rett ut på det nye dobbeltsporet inn i Jarlsbergtunnelen. Det må derfor sprenges vekk 11-12000 kubikkmeter med fjell og bygges en ny trase som forbinder de to gamle sporene. Fem borerigger er i drift samtidig for å klare brasene. – Det er dette som gjør at vi må ha seks uker på oss, forklarer Nakken. 26.oktober skal grunnarbeidene for dette sporet være ferdig, og da har vi tiden fram til 7 november på å bygges selve sporet, kontaktledning, signalanlegg og teleinnstallasjoner. – Kjellelia ligger rett ved innfarten til Tønsberg sentrum og Jernbaneverket legger vekt på at dette også skal bli et pent anlegg. – Vi kommer til lage fine murer og små grønne avsatser i fjellsiden, sier Nakken.

Nok en salve fyres av. 11000-12000 m3 skal sprenges vekk for å bygge den nye sportraseen. <strong>Foto: Øystein Grue</strong>

Barkåker

Et annet sted der det foregår hektisk aktivitet er i Barkåker sentrum. Der er det bare få dager siden siste togpassering, men ikke lenger enkelt å se hvor den gamle linjen gikk. Hele fyllingen er fjernet og det pågår kalk-sementstabilisering i grunnen. Gjennom Barkåker sentrum er jernbanen senket ned i en ca 300 meter lang betongkulvert og ca 100 meter av denne bygges ferdig i seksukersperioden uten tog. I Barkåker sentrum har Jernbaneverket også bygget ny tilførselsvei, miljøgate og gangvegsystem med tilhørende bruer.

Den nye jernbanen krysser også den gamle ved Hesthagen og ved Berg. På disse kryssingspunktene er nivåforskjellene mindre og det er derfor en relativt grei jobb å fjerne gammelt spor og fylling og å erstatte dem med det nye.

Her i Barkåker sentrum bygges nå jernbanekulverten ferdig der det gamle sporet krysset den nye banen. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong> 
Bru-hevinger

Samtidig med innkoblingen av den nye dobbeltsporstrekningen i Tønsberg blir det også gjennomført et tiltak som er en del av Vegpakke Tønsberg. Brua over Halfdan Wilhelmsens alle blir hevet. – Det høres kanskje ikke ut som noe særlig stort tiltak å heve ei bru, sier Jan Magne Nakken. – Man faktum er at vi bygger en helt ny bru som ligger vel en meter høyere i terrenget. Vi lager bredere åpning under og derfor må vi også bygge nye landkar. For at jernbanen skal få riktig høyde inn og ut av den nye brua, må vi også heve sporet i flere hundre meters lengde, noe som igjen krever bredere og større jernbanefylling. – Vi regner derfor dette tiltaket som det nest største vi gjennomfører i totalbruddsperioden. På Tønsberg stasjonsområde blir også jernbanebrua over Eckersbergsgate skiftet ut. 
 
Her kommer den nye banen ut av Jarlsbergtunnelen og rett inn på Tønsberg stasjon. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>

Ventet lenge

- Jeg har ventet på dette siden jeg begynte i Jernbaneverket i 1996, sier prosjektleder Jan Magne Nakken. Han har opplevd mange opp- og nedturer i takt med skiftende regjeringer og bevilgninger til Vestfoldbanen. Det er derfor veldig godt å se at Barkåker – Tønsberg-parsellen endelig har blitt virkelighet. Like moro er det nå at arbeidet på Vestfoldbanen også går framover på Holm – Nykirke og at Farriseidet – Porsgrunn skal startes opp neste år, sier han.
Barkåker – Tønsberg – parsellen er altså på 7,8 kilometer med nytt dobbeltspor. Den har kostet ca 1,5 milliarder kroner, noe som er helt i tråd med planene.

I innspurten har Reinertsen Anlegg grunnarbeidene, Wiebe AS har sporbyggingen, Norsk Jernbanedrift AS har signalanlegget og YIT har elkraft- og teleinstallasjoner.

Mellom Skoppum og Barkåker møtes den nye og gamle linjen. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>