Jernbaneverket fornyer maskinparken

Det er ikke bare spor og jernbanetekniske anlegg som gjennomgår store fornyelser for tida. Mange av Jernbaneverkets vedlikeholdsmaskiner var i en like dårlig og nedslitt tilstand som mange av banene. Nå gjennomgår de skinnegående maskinene en omfattende fornyelse.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fra et årlig budsjett på ca 22 millioner kroner til maskinfornyelse i det som nå heter Bane Transport, er budsjettet i år på 122 millioner. 

Hele maskinparken i Jernbaneverket gjennomgår i løpet av få år en total fornyelse og utskifting. Maskinene er helt avgjørende for å opprettholde vedlikeholds- og beredskapskapasiteten sommer som vinter. Den største nyheten på materiellfronten i banevedlikeholdet blir nok det kommende vedlikeholdstoget. Dette er et selvgående togsett på tre vogner som blir komplett utstyrt for alt sporvedlikehold. Vedlikeholdstoget vil gjøre det mulig å drive vedlikeholdsarbeider på en dobbeltsporstrekning samtidig som det går tog i full hastighet på nabosporet. Deler av vedlikeholdstoget vil ikke ha gulv men være åpent under slik at det blir full tilgang til sporet. Inne i toget blir det enkel tilgang til alle typer verktøy og maskiner for å gjøre jobben. Vedlikeholdstoget vil komme til Norge på senvinteren.
Slik blir det nye vedlikeholdstoget. <strong>Illustrasjon: Robel </strong>

 


Slitne maskiner får avløsing

Jernbaneverket har i hovedsak to typer skinnegående arbeidsmaskiner for vedlikehold. Det er lastetraktorer, og ledningsvogner (revisjonsvogner). I tillegg kommer de store snøryddingsmaskinene av typen Beilhack for Bergens- og Nordlandsbanen og toglokomotivene som brukes til pukk-, skinne,- og svilletog om sommeren og i snøryddingstog om vinteren. - Innen få år vil alle lastetraktorer og ledningsvogner være totalfornyet, noe som gir bedre effektivitet, et kraftig løft for arbeidsmiljøet og også en bedre totaløkonomi, sier leder av materiellenheten i Bane Transport, Dag Aarsland. 


Ledningsvogner

For vedlikehold og ettersyn av kontaktledningsanleggene har Jernbaneverket i dag 16 store ledningsvogner av typen LM2. Dette er vogner som er godt egnet for de oppgavene de brukes til, men alderen begynner å tynge. Ni av disse vognene skal bygges om ved DSBs verksteder i Danmark, og den første vogna ventes tilbake til Norge ved juletider og vil da være totalt fornyet og like god som ny.

I tillegg til vognene som får en fullstendig modernisering i Danmark er anbudsprosessen nå ferdig for anskaffelse av fem helt nye ledningsvogner. Disse vognene vil få betegnelsen LM7 og blir nokså like LM2-vognene. Den største forskjellen blir at LM7 også vil få påmontert en kran samt at målesystemet blir ytterligere forbedret. - Innen 2015 vil vi da være maskinmessig godt rustet for vedlikehold og ettersyn av kontaktledningsanleggene, sier Aarsland.

Lastetraktorer

Jernbaneverket har i dag 54 lastetraktorer. Disse går under mange navn, men de fleste kalles vel i dagligtale for ”robeltraller” eller bare ”traller”. Dette er Jernbaneverkets mest vanlige arbeidshester. De har kran, lasteplan og ofte tilhenger. Veldig mange av dem er små og gamle og trenger utskifting. – Vi har vært nødt til å beholde såpass mange gamle maskiner fordi tilstanden på dem har gjort det nødvendig med maskiner i reserve, sier Aarsland. Det har vært mye problemer med utfall og driftsstans. - Av de eksisterende maskinene er det bare maskinene av serie 25/26 fra Robel på midten av 90-tallet som skal beholdes på sikt, forteller Dag Aarsland. Dette er til sammen 12 maskiner og disse skal nå gjennom en total fornyelse hos fabrikken i Tyskland slik at de blir gode som nye igjen. Det vurderes å utløse en opsjon på ytterligere ni lastetraktorer av den nye store typen, AMC2. Videre arbeides det også med å lage kravspesifikasjonen til en ny type lastetraktor på størrelse med Robel type 25/26. –Her avventer vi budsjettsituasjonen framover, men vi vil trenge 15 slike nye traktorer, sier Aarsland.

Andre maskiner

Sporpakking skjer for det meste i regi av entreprenører, men Jernbaneverket har behov for en mer moderne pakkmaskin som raskt kan settes inn ved akutte behov etter sporbrudd, solslyng og lignende. Derfor er det kjøpt inn en moderne Plasser & Theurer-maskin som har gått noen år i Tyskland. Maskinen er nå til oppgradering og blir levert til våren.

Det er også levert to snøryddingsmaskiner basert på moderniserte maskiner fra Sveits. Disse betegnes TM3 og skal gå i Oslo S-området.
Ledningsvogn type LM2 (tv) og eldre lastetraktor. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

 
 Se også: Jernbanemagasinet nr 8-2011