Jernbaneverket finansierer professorat i jernbane ved NTNU

Som et ledd i satsningen på kompetanse for å bygge fremtidens jernbane utlyses nå et professorat i jernbane. Dette er et resultat av økt satsning på jernbane og et økende behov for å utdanne nye generasjoner jernbaneingeniører.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Professoren vil være ansvarlig for å lede arbeidet mot opprettelsen av en ordinær mastergrad innen jernbane. Jernbaneverket finansierer oppstarten av et slik professorat, som senere vil gå inn i NTNU’s ordinære satsning innen ingeniørfagene.

Fra utlysningen:
“The professorship has a specific responsibility in teaching and in research within the field of railway infrastructure, with an emphasis on railway track geometry, superstructure, substructure, and including infrastructure operation and maintenance. The appointed person is expected to have expertise knowledge within substantial parts of the research field. The professorship will have the main responsibility for the education profile at the master level within railway infrastructure as a part of NTNU’s existing master education.”

“The position may alternatively be defined as a qualification fellowship for a period of no longer than 3 years. Within this 3-year limit, the duration of the appointment is dependent on the length of time it will take for a fellowship holder to obtain professorial qualifications

“Academic staff who are employed without having a formal pedagogical qualification in university-level teaching and are unable to document equivalent qualifications, are required to successfully complete a recognized course that gives a pedagogical qualification in university-level teaching within two years of taking the appointment. The University offers such courses.”

Professoratet utlyses med andre ord også med en mulighet til å kvalifisere seg over tre år, noe som kanskje øker muligheten til å rekruttere.

Har du lyst til å lese mer eller søke? Se fullstendig utlysning.


Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Bente Tangen, tlf.91135941.