Holdeplasser på Trønderbanen fornyet

Flere holdeplasser på Trønderbanen er nå ferdig oppgradert. Holdeplassene har fått universell utforming, nye plattformer, sykkelstativ og leskur. Siste skudd på stammen er Lilleby holdeplass i Trondheim som ble offisielt åpnet 29.august.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

    

Ordfører Rita Ottervik i Trondheim åpnet den fornyede Lilleby holdeplass. Elever fra Lilleby skole holder snora. Til venstre er prosjektleder Gunn Kristin Moen Enge. <strong>Foto: Petter Solbakken </strong>
 
Mange av holdeplassene på Trønderbanen, det vil si Nordlandsbanens lokalstrekning Trondheim – Stenkjer, bar preg av tidens tann og var i stort behov for oppgradering. Nå er holdeplassene på hele strekningen gjennomgått og alle med dårlig standard er grundig fornyet. De oppgraderte holdeplassene har fått universell utforming, nye plattformer, nye leskur, sykkelstativ og de fleste har også fått nye parkeringsarealer.

Lilleby holdeplass i Trondheim er den nyeste. Holdeplassen ble offisielt åpnet denne uken med taler, musikk og glade skoleelever fra Lilleby skole som er nærmeste nabo.

Lilleby holdeplass med ny plattform. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
 

Gode tilbakemeldinger

- Plattformen er forlenget til 125 meter og hele anlegget har fått et kraftig løft, sier prosjektleder Gunn Kristin Moen Enge. –Vi har fått mange kommentarer på gode løsninger og estetisk utforming, forteller hun.

- Utbygging i by setter andre krav til samarbeid med reisende, naboer og brukere av det eksisterende gang- /sykkelanlegget. Undergangen under holdeplassen er veldig trafikkert, og mange skolebarn bruker denne hver dag. -Vi har hatt et godt samarbeid med skolen, og sammen har vi etablert en trygg og god midlertidig skoleveg, sier Moen Enge. 

-Vi er godt fornøyd, mener vi har laget et godt anlegg for framtida og håper holdeplassen vil glede både reisende og folk som ellers oppholder seg i området, sier prosjektlederen. Snora ble for øvrig klippet av Trondheims ordfører Rita Ottervik.

Lilleby holdeplass, adkomst. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>
 

Flere eksempler

Standarden på Trønderbanens holdeplasser er gjennom de siste årene kraftig forbedret, her er noen flere eksempler:

Bergsgrav holdeplass i ny drakt. (Se også hvordan den så ut tidligere nederst i denne saken!). <strong>Foto: Njål Svingheim</strong> 

Sparbu holdeplass sør for Steinkjer. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>

 
Skatval holdeplass, nord for Stjørdal. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>

  
Bergsgrav holdeplass slik den var før fornyelsen. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>

 

Bilder fra alle stasjoner finner du i Jernbaneverkets stasjonsoversikt.