Helgearbeid på Østfoldbanen og Dovrebanen

Kontroller og vedlikehold står på programmet for Jernbaneverket mellom lørdag 19. november og søndag 20. november. Arbeidene gjelder Dovrebanen og Østfoldbanen, og NSB setter opp buss for tog

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Slipetoget skal kjøre på Dovrebanen. (Foto: Stig A. Brenden)Østfoldbanen stenges fra lørdag 19. november kl. 19:15 til søndag 20. november kl. 07:30. Dette gjelder både Østre og Vestre linje, med strekningen fra Oslo S til Ski, og fra Ski og videre til Mysen og Moss.

På Østre linje skal sporet justeres og kontaktledningsanlegget kontrolleres over hele linja. Kontaktledningen er togenes kjørestrøm. - Arbeidene på Østre linje denne helgen vil enkelte steder medføre noe støy for naboene til sporet. Innen klokka 07:30 på søndag skal arbeidene være avsluttet slik at togtrafikken kan komme i gang igjen, forteller fornyelsesleder Tormod Bergerud.

Jernbaneverket skal også gjøre vedlikehold av stikkrenner- og linjegrøfter mellom Kråkstad og Tomter, og det skal byttes sviller på Glommabruene. I tillegg skal det settes inn ny kontaktledningsmast på Spydeberg stasjon.

På Ski stasjon skal en mast for jernbanens mobilnett GSM-R flyttes, og i området ved Langhus skal det gjøres ulike arbeider med bl.a. gjerder, kabelkummer og bruvedlikehold. Videre skal det utplasseres et leskur ved Greverud stasjon og en støyskjerm i området ved Solbråtan. Mellom Ski og Moss foregår det også ulike  vedlikeholdsarbeider.

Også Follobanen skal i sving denne natten. Jernbaneverket skal gjøre grunnundersøkelser ca 1,5 kilometer nord for Ski stasjon ved Roås gård. Grunnboringene vil gi støy for de nærmeste naboene. Støynivået kan bli høyt, og naboene er varslet direkte om arbeidene. Undersøkelsene gir kunnskap om grunnforholdene i området, og Jernbaneverket har i de siste årene gjennomført et omfattende undersøkelsesprogram for Follobanen.

Les mer om bussopplegget på Østfoldbanen her: http://www.nsb.no/avviksmeldinger/oslo-s-ski-mysen-moss-buss-for-tog-article40097-4172.html

Termograferer Dovrebanen i sju timer
Dovrebanen stenges i sju timer for termografering, fra midnatt lørdag til kl 07 søndag morgen.

- Vi termograferer kontaktledningen, forteller banesjef Tormod Urdahl. Dette er en periodisk kontroll av kontaktledningssystemet, og vi måler spenningstapet i anlegget for å planlegge vedlikeholdsarbeidet fremover.

Denne natten kjører også slipetoget på Dovrebanen. I hele november sliper toget seg frem fra Tangen til Tretten. Skinnesliping er et viktig tiltak for å redusere støy, fordi togene får en bedre og jevnere skinnegang.

Bussopplegget på Dovrebanen finner du her. http://www.nsb.no/avviksmeldinger/hamar-lillehammer-buss-for-tog-article40029-4172.html