Fra øvelse til åpning i Bærumstunnelen

Onsdag 24. august ble det gjennomført en fullskala beredskapsøvelse i Bærumstunnelen hvor alle redningsetater, NSB, Flytoget og Jernbaneverket var involvert. Øvelsen ble gjennomført med et godt resultat. Dette betyr at Bærumstunnelen kunne settes i drift som planlagt fredag morgen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

   


 
Scenariet for øvelsen var at det oppstod brann i bremsesystemet på et tog fra NSB, slik at toget stoppet midt i tunnelen. Omtrent samtidig fikk et flytog tekniske problemer ca. én kilometer lengre vest, og dermed måtte dette toget også evakueres. Om lag 240 markører deltok i øvelsen, hvorav en håndfull var sminket for å illudere beinbrudd og andre skader.

- Evakueringen gikk raskt og effektivt, og alle tekniske anlegg fungerte tilfredsstillende under øvelsen. Redningsetatene uttrykte gjennomgående tilfredshet med øvelsen, sier prosjektdirektør Erik Nilssen.

- Noen forhold som vi kan lære av i fortsettelsen, ble selvsagt avdekket også i denne øvelsen, og det blir holdt et eget evalueringsmøte for å gjennomgå alle erfaringene. Ett forhold var at røykviftene i tunnelen ikke kom i gang før etter en halv time. Her spilte nok en misforståelse som skyldtes øvelsessituasjonen inn, men dette blir uansett et viktig tema under evalueringen, understreker Nilssen.

- Jeg vil takke alle i prosjekt- og byggeledelsen for svært god innsats over lang tid for å få ferdigstilt anlegget. Det samme gjelder alle som har bidratt til planleggingen og gjennomføringen av øvelsen, som også har vært et stort løft, legger han til.

Første tog

De to første dagene er det godstogene som råder grunnen alene i Bærumstunnelen. Det første rutegående toget var tog 5806 fra CargoNet, som kjørte inn i tunnelen fra Sandvika klokka 04.15 fredag morgen.

Etter at et visst antall tonn har belastet de nye sporene, settes hastigheten opp slik at persontogene også begynner å bruke tunnelen fra og med søndag 28. august. Det første persontoget blir tog 3701, et flytog med avgang fra Sandvika klokka 04.24. Første NSB-tog blir tog 609 fra Oslo til Bergen, som har avgang fra Lysaker klokka 06.40 samme morgen.

Fredag 2. september blir det markering av offisiell åpning, med statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i spissen. Markeringen finner sted ved Sandvika stasjon klokka 12.40.