Fleire togstrekningar stengd etter uveret

OPPDATERT kl. 23.30 Fleire jernbanestrekningar er stengd som følge av uveret sundag kveld og natt til måndag. Den kraftige vinden har blåst ned trær over kontaktleidningsanlegga fleire stader og det har og gått fleire ras som sperrer toglinene. Jernbaneverket har alt tilgjengeleg mannskap ute for å reparere skadene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På Bergensbanen er strekningen frå Arna til Voss hardast råka. Her har det gått tre ras, og i tillegg har den kraftige vinden blåse ned fleire trær som har ført til skader på kontaktleidningsanlegga.

Lokaltoga køyres frå Bergen til Arna, medan det køyres buss frå Arna til Voss. Regiontoga mellom Oslo og Bergen køyres frå Oslo S til Voss. Frå Voss til Bergen kjøyres det bussar.

Flåmsbana er stengd på grunn av trær som har blåst over linja både ved Flåm stasjon og ved Dalsbotn. Banen blir opna natt til tirsdag. 

På Gjøvikbanen køyres det tog på strekninga frå Oslo S til Jaren. Strekningen Jaren - Gjøvik forblir stengd ut tirsdagen.

Hovedbanen har vært stengd mellom Jessheim og Dal, men blir opna tirsdag morgon for persontog.

Østre linje har vært stengt mellom Ski – Mysen på grunn av ras ved Tomter. Strekningen blir mest sannsynlig åpnet i løpet av natt til tirsdag.

Utgliding av masse under sporet på Nordlandsbanen ved Midtsandan like nord for Trondheim har stengt banen mellom Vikhamar og Hommelvik. Som følge av at NSB har for få togsett på nordsiden av den stengte strekningen, blir noen avganger med Trønderbanen innstilt tirsdag. Det samme med avgangene på Meråkerbanen.

NSB setter opp alternativ transport på de strekninger som er stengt som følge av uværet søndag kveld og natt til mandag.