Drøfter prinsipper for utbyggingsrekkefølge

Jernbaneverket utreder konsepter for utbygging av moderne dobbeltspor på strekningene Oslo-Lillehammer, Oslo-Skien og Oslo-Halden (intercity-strekningene). Som en del av utredningsarbeidet skal mulige prinsipper for utbyggingsrekkefølge meisles ut.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket utreder konsepter for utbygging av moderne dobbeltspor på strekningene Oslo-Lillehammer, Oslo-Skien og Oslo-Halden (intercity-strekningene). Som en del av utredningsarbeidet skal mulige prinsipper for utbyggingsrekkefølge meisles ut.

28. september klokka 10-16 på Hotell Bristol i Oslo møtes blant annet fylkesordførere, ordførere og andre representanter for kommunene langs banestrekningene, samt representanter for transportsektoren, næringsliv og organisasjonsliv for å diskutere prinsipper for jernbaneutbygging.

– Innspillene vi kommer til å få er en viktig del av grunnlaget for arbeidet med utredningen. Den skal blant annet munne ut i Jernbaneverkets anbefaling av utbyggingsrekkefølge, sier prosjektleder Anne Siri Haugen i Jernbaneverket.

På møtet skal det drøftes hvilke prinsipper og kriterier som bør ligge til grunn for Jernbaneverkets faglige arbeid med anbefaling av utbyggingsrekkefølge for banestrekningene i intercity-området

– Prinsipper for utbygging kan for eksempel være å fullføre en hel banestrekning først, før man går løs på neste. Et annet prinsipp kan være å bygge sammenhengende dobbeltspor fra Oslo og utover på alle banestrekningene samtidig. Et tredje prinsipp er å bygge ut flaskehalsene først, sier Anne Siri Haugen.

Jernbaneverket har fått i oppgave av Samferdselsdepartementet å utrede konsepter for videre utbygging av de såkalte intercity-strekningene rundt Oslo. En del av oppgaven er å utrede og anbefale utbyggingsrekkefølge.

Utredningen i sin helhet blir ferdig til vinteren og skal spilles inn til arbeidet med ny Nasjonal transportplan. Utredningen er koordinert med høyhastighetsutredningen.