Detaljert informasjon for reiser i og gjennom Oslo i seksukersperioden 26/6-8/8

I sommer foretar Jernbaneverket en omfattende fornyelse av spor og kontaktledningsanleggene på strekningen Etterstad–Lysaker, som også omfatter Oslo Sentralstasjon og Oslo-tunnelen. Det er nå laget en egen rutetabell for togtrafikken i denne perioden. Her kan du også lese detaljert informasjon for alle togstrekningene som berøres.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Oslo S holdes stengt i seks uker i sommer pga anleggsarbeid. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>  
Prosjektet med fornyelse av jernbanen gjennom Oslo startet i 2009 og skal være ferdig i 2012. Arbeidene vil koste vel 1,5 milliarder kroner.

Vedlagt denne saken finner du rutetabeller som gjelder i den seks uker lange perioden fra 26.juni til 8.august. Hvordan de enkelte togstrekningene kjøres og hva som gjelder for den enkelte av de berørte stasjonene er nærmere beskrevet nedenfor. Merk at avgangstidene for busser er tidligere enn de ordinære togrutene.

I den seks uker lange perioden uten togtrafikk skal det skiftes skinnegang, sporveksler og kontaktledninger på Oslo S og i Brynsbakken som er hovedlinjene nordover. I Oslo-tunnelen skal det blant annet bygges et nytt og robust anlegg med strømskinne i taket i stedet for den vanlige kontaktledningen.

NB! Fra og med torsdag 4. august stenges i tillegg Drammenbanen på strekningen (Oslo S)-Skøyen-Drammen, samt Spikkestadbanen mellom Asker og Spikkestad. Togtrafikken gjenopptas som normalt fra og med først tog mandag morgen 8. august. 


 

Trafikkavviklingen på hver enkelt strekning

Flytoget:
Flytoget kjører hvert 20.miniutt mellom Oslo Lufthavn og Lillestrøm. Mellom Drammen og Lillestrøm kjøres det busser. Passasjerer fra Drammen, Sandvika, Lysaker, Skøyen og Oslo S vil finne en buss ved stasjonen til ordinær avgangstid for flytogene. Buss fra Asker går 10, 30, 50 min. over hver hele time. Unntaket er Nationaltheatret stasjon som ikke blir betjent med buss. Passasjerer fra denne stasjonen kan benytte T-bane til Oslo S, for omstigning til buss. Gyldig flytogbillett må kunne fremvises på T-banen. Beregn 20 minutter ekstra når du skal reise med Flytoget i seks-ukerperioden 26/6 - 8/8 på grunn av busskjøringen.

Halden–Oslo/Gøteborg–Oslo
Togene går som normalt på Østfoldbanen fra Oslo S. Togene går fra spor 16-19.

Stockholm–Oslo
Togene i retning Stockholm har Lillestrøm som avgangs- og endestasjon. Det kjøres busser mellom Oslo S og Lillestrøm stasjon.

Lillehammer–Oslo
Togene fra Lillehammer til Oslo har Lillestrøm som endestasjon. Det kjøres busser mellom Lillestrøm og Oslo S. Togene i retning Lillehammer har Lillestrøm som avgangsstasjon. Det kjøres busser mellom Oslo S (spor 19) og Lillestrøm.

Skien/Larvik–Oslo
Togene fra Skien/Larvik til Oslo S har Skøyen som sin endestasjon. Det kjøres busser fra Skøyen til Nationaltheatret og Oslo S. Togene i retning Larvik/Skien har Lysaker som avgangsstasjon. Det kjøres busser direkte mellom Oslo S og Lysaker.

Fra torsdag 4. august snur togene til/fra Skien/Larvik i Drammen, og det kjøres busser mellom Drammen og Oslo S. 

Trondheim–Oslo
Togene på Dovrebanen vil ha Lillestrøm som avgangs og endestasjon. Det kjøres busser mellom Oslo S og Lillestrøm stasjon.

Bergen–Oslo
Togene på Bergensbanen vil ha Drammen/Hønefoss som avgangs- og endestasjon. Det kjøres busser mellom Oslo S, Lysaker, Asker og Hønefoss.

Stavanger–Kristiansand–Oslo
Togene på Sørlandsbanen vil ha Drammen/Kongsberg som avgangs- og endestasjon Det kjøres busser mellom Oslo S, Lysaker, Asker, Drammen/Kongsberg.

Gjøvik–Grefsen–(Oslo S)
Togene på Gjøvikbanen har Grefsen stasjon som avgangs- og endestasjon. Skal du til Oslo sentrum må du ta T-banen fra Storo. Fra Grefsen til Storo T-banestasjon er det ca. 5 min gange. (merket gangrute). Skal du i retning fra Jernbanetorget (Oslo S) til Storo (Grefsen) må du beregne minst 40 min ekstra reisetid før avgangstid fra Grefsen stasjon.

Tøyen stasjon er stengt i perioden og dekkes ikke med alternativ transport.

Asker–Skøyen –(Oslo S)–Bryn–Lillestrøm
Det kjøres tog Asker–Skøyen, buss Skøyen–Oslo, T-bane Jernbanetorget–Brynseng og tog videre fra Bryn i retning Lillestrøm.

Det kjøres tog Lillestrøm–Bryn, T-bane Brynseng–Jernbanetorget, buss Oslo–Skøyen og tog videre fra Skøyen retning Asker.

På hverdager etter kl. 19.00 og i helgene er det noen unntak. Se tabell Skøyen–Oslo S–Bryn for fullstendig informasjon.

Fra torsdag 4. august kjøres det buss på hele strekningen Asker-Oslo S. 

(Drammen/Oslo S)–Jessheim–Dal
Det kjøres tog Drammen-Skøyen, buss Skøyen–Oslo, T-bane Jernbanetorget–Brynseng og tog videre fra Bryn i retning Jessheim/Dal.

Det kjøres tog Dal/Jessheim–Bryn, T-bane Brynseng–Jernbanetorget, buss Oslo–Skøyen og tog videre fra Skøyen i retning Drammen. På hverdager etter kl. 19.00 og i helgene er det noen unntak. Se tabell Skøyen–Oslo S–Bryn for fullstendig informasjon.

Fra torsdag 4. august kjøres det buss på hele strekningen mellom Drammen og Oslo S.

Kongsberg–Oslo S/–Eidsvoll
Det kjøres tog Kongsberg–Skøyen, buss Skøyen–Oslo, T-bane Jernbanetorget–Brynseng og tog videre fra Bryn i retning Eidsvoll.

Det kjøres tog Eidsvoll–Bryn, T-bane Brynseng–Jernbanetorget, buss Oslo–Skøyen og tog videre fra Skøyen i retning Kongsberg. På hverdager etter kl. 19.00 og i helgene er det noen unntak. Se tabell Skøyen–Oslo S–Bryn for fullstendig informasjon.

Fra torsdag 4. august kjøres det buss på hele strekningen mellom Drammen og Oslo S.

(Skøyen)-Oslo S-Årnes-Kongsvinger
Det kjøres buss Skøyen–Oslo S, T-bane Jernbanetorget– Brynseng og tog videre fra Bryn i retning Årnes/Kongsvinger. På hverdager etter kl. 19.00 og i helgene er det noen unntak. Se tabell Skøyen–Oslo S–Bryn for fullstendig informasjon.

(Skøyen)–Oslo S–Ski
Togene kjører som normalt mellom Oslo S–Ski (spor 16-19). Det kjøres buss mellom Oslo S–Skøyen

Spikkestad–Skøyen–Oslo S–Moss
Det kjøres tog Spikkestad–Skøyen, buss Skøyen–Oslo S og tog videre fra Oslo S (spor 16-19) i retning Moss.

Det kjøres tog Moss–Oslo S, buss Oslo S–Skøyen og tog videre fra Skøyen retning Spikkestad.

Fra torsdag 4. august kjøres det buss på hele strekningen mellom Spikkestad og Oslo S.

(Skøyen)–Oslo S–Mysen–Rakkestad
Det kjøres buss Skøyen–Oslo S og tog videre fra Oslo S (spor 16-19) retning Mysen/Rakkestad.

Det kjøres tog Rakkestad/Mysen–Oslo S og buss videre fra Oslo S i retning Skøyen.

Stasjonene:

Oslo S

Hvis du skal reise i retning Lillehammer/Trondheim/Stockholm, må du ta buss mellom Oslo S (ved spor 19) og Lillestrøm. Skal du i retning Lillestrøm/Dal/Eidsvoll/Årnes/Kongsvingermå du ta T-bane fra Jernbanetorget til Brynseng T-banestasjon. Fra Brynseng er det ca. 5 min gange til Bryn stasjon. Beregn minimum 30 min for reise mellom Jernbanetorget og Bryn.

På hverdager etter kl. 19.00 og i helgene kjøres det buss mellom Oslo S og Lillestrøm for de fleste avganger. Det kjøres buss for tog på deler av strekningen (nærmest Oslo) Larvik/Skien, Kongsberg/Kristiandsand/Stavanger og Bergen. Alle busser kjører fra spor 19 på Oslo S.Tog mellom Oslo S og Halden / Gøteborg går som normalt.

Skøyen

Alle lokaltog fra Kongsberg/Drammen/Spikkestad/Asker og Vestfoldbanen har endestasjon på Skøyen. Fra Skøyen kjøres det buss til Oslo S. Beregn minimum 30 min for reise mellom Oslo S (spor 19)–Skøyen.

Fra torsdag 4. august kjøres det buss for alle tog til/fra Skøyen stasjon.

Lysaker

Alle tog retning Larvik/Skien kjører fra Lysaker. Det kjøres buss mellom Oslo S og Lysaker.

Fra torsdag 4. august kjøres det buss for alle tog til/fra Lysaker.

Nationaltheatret

Nationaltheatret stasjon er stengt for togtrafikk i perioden søndag 26. juni kl. 03.00 til mandag 8. august kl. 02.00. For å komme til Nationaltheatret må du benytte T-bane. Lørdag og søndag kjøres det buss mellom Nationaltheatret–Oslo S.

Bryn

Skal du i retning Oslo S, må du ta T-bane fra Brynseng T-banestasjon til Jernbanetorget. Fra Bryn stasjon er det ca. 5 min gange til Brynseng (merket gangrute). Beregn minimum 30 min for reise mellom Jernbanetorget–Bryn.

Lillestrøm

Tog til/fra Lillehammer/Trondheim/Stockholm har sin ankomst- og utgangsstasjon på Lillestrøm. Det kjøres busser mellom Oslo S og Lillestrøm. Beregn minimum 40 min for reise mellom Lillestrøm–Oslo S. På hverdager etter kl. 19.00 og i helgene er det noen unntak.

Kundeveiledere

NSB of Flytoget vil ha kundeveiledere vil være til stede på de fleste berørte stasjoner.

Billetter

Billetter må kjøpes på en billettautomat, i billettsalget eller hos kundeveiledere på stasjonen. Ta med deg billetten over på bussen/toget, og vær forberedt på å vise billetten på nytt. Reiser du med T-banen, må du ha gyldig NSB-billett til den stasjonen du skal til.