Det gnistrer på Dovrebanen

I over en måned slipes skinnegangen mellom Tangen og Tretten. – Til sammen sliper vi Dovrebanen for ca 8 millioner kroner i 2011, sier banesjef Tormod Urdahl.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kort slipetog for sporveksler. Slipetoget som tar seg av resten av banen er betraktelig lengre. Foto: Stig Arild Brenden/ Jernbaneverket.Det er Dovrebanen som slipes mest i år i Østlandsområdet, og den sammenhengende slipingen gir god effekt på banen. Også Raumabanen er slipt i år:
– Slipingen gir jevn og god skinnekvalitet og effektiv utnyttelse av togfrie perioder, sier oppsynsmann Stig Arild Brenden fornøyd.

Det gnistrer langs Dovrebanen nattestid i november.
- Det er store fordeler ved å slipe på denne tiden av året, forteller Brenden. Terrenget er vått, og faren for at det skal ta fyr i skog og mark er liten.

Slipetoget utnytter både hvite tider og togfrie perioder for å ikke hindre togtrafikken. 
- Vi legger mye ressurser inn i planleggingen for å tilpasse oss trafikken, sier Brenden.
Mellom Tangen og Hamar benytter vi helga med gode hvite tider, altså det tidsrommet om helgene hvor det går færrest tog.

På strekningen nord for Lillehammer er det slipt uten at det berører togtrafikken, ettersom slipetoget kan jobbe mellom de ordinære togavgangene.
- Mellom Hamar og Lillehammer samt på Raumabanen har vi måttet kjøpe ut tog for å i det hele tatt å få utført slipingen, forklarer Brenden. 

Utkjøp av tog betyr at enkelte avganger erstattes med buss. Les mer om buss for tog på NSBs nettsider.

Øker komfort og minsker støy for omgivelsene
- For de reisende gir velslipte skinner bedre komfort i toget, og slipingen forlenger skinnegangens levetid, sier Brenden. 

De som bor aller nærmest banen kan oppleve noe støy fra arbeidet, og Jernbaneverket har annonsert arbeidet i lokalavisene. 
- Trøsten er at det blir mindre støy for omgivelsene når slipingen er ferdig. Skinnesliping er et viktig tiltak for å redusere støy fordi togene får en bedre og jevnere skinnegang.

Sliping gjennomføres med jevne mellomrom.
- Det er ca hvert 5. år, alternativt hvert 3. år på strekninger med stor trafikk, sier Brenden. Vi foretrekker sammenhengende sliping, både for å få jevn banekvalitet og fordi det gir færre forstyrrelser for trafikken. I denne omgang har vi ikke prioritert strekningen syd for Tangen, ettersom dobbelsporutbyggingen er underveis.

Slipingen startet 28.oktober på Raumabanen, og fortsatte deretter på Dovrebanen fra 3. november. Innen 4. desember avsluttes slipingen. Arbeidet pågår fra kl 22 og frem til kl 12.  Jernbaneverket gjør også oppmerksom på at private planoverganger stenges mens slipetoget passerer. Det er firmaene Speno og Baneservice som utfører arbeidet for Jernbaneverket.

Sliping på Brennhaug tidligere i år. Foto: Stig Arild Brenden/ Jernbaneverket.