Tog i Bærumstunnelen

Fredag 26.august klokken 03.00 ble Bærumstunnelen åpnet for togtrafikk. Fram til søndag morgen er det kun godstogene som bruker den nye banen. -Når også persontogene begynner å kjøre i den nye tunnelen får vi en helt annen fleksibilitet i togtrafikken, sier ass. togdriftsleder Tom Wenger. Dermed er det nå fire spor helt fra Lysaker til Asker.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

  Her kommer et godstog fra Green Cargo ut av Bærumstunnelen ved Engervannet. <strong> Foto: Karl Braanaas </strong>
 
- Alt har fungert som det skulle i dag og godstrafikken gjennom ny-tunnelen er i full gang, sier Tom Wenger ved trafikkstyringssentralen i Oslo. -Nå skal det mye lettere å få trafikken fram, sier Wenger. Vi får en helt annen fleksibilitet og vi slipper all ventingen vi har hatt ved Sandvika og på Lysaker, sier han.

Den nye strekningen fra Lysaker til Sandvika er på 6,7 kilometer, hvorav Bærumstunnelen utgjør 5,5 kilometer. Tunnelen er utstyrt med tre tverrslag, og den har kostet 3,1 milliarder kroner. Tunnelen betyr færre forsinkelser, større kapasitet og etter hvert kortere reisetid.

I 2009 åpnet den nye Lysaker stasjon som firespors stasjon med nye plattformer og publikumsarealer. Parsellen Lysaker stasjon er på 1,2 kilometer.

I 2005 åpnet den 9,5 kilometer lange nye banen fra Sandvika til Asker og dermed er det nå fire spor på strekningen fra Lysakerelven i øst til Asker i vest.

To baner, en strekning

- Den nye banen, Askerbanen, og den gamle banen, Drammenbanen, blir i praksis operert som to forskjellige baner, sier Tom Wenger. Normalt skal det meste av godstrafikken, alle regiontog og de lengste lokaltogrutene benytte den nye banen. Dermed blir trafikken separert slik at alle tog på de to banene har samme stoppmønster og dermed også samme hastighet. Om noe oppstår blir det også nå mye større muligheter for å redde trafikken uten for store konsekvenser, legger han til. -Med denne nye strekningen og sommerens storjobb på Oslo S og i Brynsbakken, har det blitt en ny og bedre hverdag både for togbrukerne og for oss som styrer trafikken, sier Wenger.

Den offisielle åpningen av ny-banen skjer fredag 2.september.