Arbeider på Oslo S og flere banestrekninger i helga

På grunn av fornyelsesarbeider stenges Oslo S og Nationaltheatret stasjoner for togtrafikk fra lørdag 17. september klokka 12.15 til søndag 18. september klokka 11.50. Østfoldbanen, Rørosbanen og Dovrebanen er også stengt deler av helga. Alle tog erstattes med busser.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Stengingen av Oslo S berører alle avganger fra Oslo S i retning Drammen, Grefsen, Bryn/Lillestrøm og Hauketo/Kolbotn/Ski, samt alle avganger fra Nationaltheatret stasjon.

Les om hvordan trafikken avvikles i perioden:
NSBs nettsider
Flytogets nettsdier

Mens Oslo S er stengt gjør Jernbaneverket arbeider som inngår i den store fornyelsen av de tekniske anleggene i Oslo-området.

Denne helga skal det bl.a. rives master og åk i samband med oppgradering av kontaktledningsanlegget på Oslo S, sporene i Brynsbakken skal pakkes og det skal strekkes signalkabler i Oslotunnelen.

Østfoldbanen
I tillegg til arbeidene på Oslo S blir det jobbet på Østfoldbanens østre og vestre linje fra Oslo til Moss/Mysen  fra lørdag ca. klokken 19.15 til søndag ca. klokken 07.30.  Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Mens banen er stengt skal Jernbaneverket gjøre ulike vedlikeholdsaktiviteter, bl.a. vedlikehold av sporveksler og signalanlegg, samt fjellsikring og andre arbeider. 

Det blir dessuten jobbet på Holmlia stasjon i perioden. På nordre del av stasjonen bygger Jernbaneverket ny adkomst med trapp og heis, nytt plattformdekke, nye levegger, benker og plattformtak, samt nye monitorer og nytt høyttaleranlegg. Ombyggingen står ferdig i høst.

Dovrebanen
Fra lørdag 17. september ca. klokken 07.30 og fram til mandag 19. september ca. klokken 07.00 blir Dovrebanen stengt på strekningen mellom Trondheim og Dombås/Otta. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Mens banen er stengt skal det gjøres kontaktledningsarbeider på det nye kryssingssporet som er under bygging ved Vålåsjø stasjon.

Videre gjøres det en rekke vedlikeholdsaktiviteter andre steder på strekningen, bl.a rensk av grøfter og stikkrenner, skogrydding langs linja, fjellsikring, skinnebytte og forlengelse av rasoverbygg. Ved Stavne i Trondheim skal det dessuten gjøres arbeider med omlegging av spor.

Rørosbanen
Fra lørdag 17. september ca. kl. 06.00 til mandag 19. september kl. 05.00 stenges strekningen Hamar-Røros-Trondheim. Togene erstattes med buss. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider. 

I denne perioden skal det gjøres forbedringer og vedlikehold en rekke steder på strekningen.  Dette omfatter bl.a. masseutskifting i sporet, bytte av sviller, utskifting av ei mindre bru og rensk av stikkrenner.

Jernbaneverket understreker at det fortsatt går enkelte arbeidstog på strekningene mens persontogene er innstilt. Det er derfor forbundet med fare å bevege seg i og ved sporene i anleggsperioden.

Jernbaneverket beklager ulempene som følge av stengingene.