Arbeid på Dovrebanen 10.-11. september

I helga blir det buss for tog på Dovrebanen. Jernbaneverket gjør vedlikehold på strekningen Eidsvoll - Dombås og arbeidet med dobbeltsporet Minnesund-Kleverud er i godt i gang. Vedlikeholdsarbeidene starter lørdag 10. september kl. 04:30 og dobbeltsporarbeidene kl 07:00 samme dag. Togtrafikken starter opp igjen søndag 11. september kl. 19:00.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Buss erstatter tog mellom Eidsvoll og Dombås i hele perioden. Les mer om dette på NSBs nettsider.

Vedlikeholdsarbeidene vil gi bedre punktlighet og kjørekomfort for de reisende, og Jernbaneverket gjør blant annet forebyggende arbeider for å sikre banen mot flom og ras. Deler av arbeidet vil medføre noe støy, og noen planoverganger kan bli stengt i korte perioder. Arbeidene med dobbeltsporet Minnesund-Kleverud er i full gang, og vi gjør spesielt oppmerksom på at det blir sprengingsarbeider flere steder.

Selv om ordinære tog er innstilt, blir det kjørt arbeidsmaskiner og skinnegående arbeidstog på strekningen. Vi minner om at det er både forbudt og farlig å oppholde seg i jernbanesporene.


Dette gjør vi for å forbedre Dovrebanen:
Forebygging av ras og flom
Arbeider på dreneringsanleggene
Skogrydding inntil banen for å gi bedre sikt
Bytte av sporveksler
Kontroller av signalanlegg
Justering av spor og kontaktledningsanlegg
Innlegging av 2 nye stålbruer for å bedre sporkvaliteten

Moelv stasjon
Moelv stasjon skal bygges om neste år, og for å forberede dette blir det spor- og kabelarbeider på stasjonsområdet. I 2012 bygger vi to nye sideplattformer og en undergang. I tillegg skal publikumsområdet oppgraderes, og det skal etableres en ny parkeringsplass.

På dobbeltsporet Minnesund-Kleverud gjør vi følgende:
Sprengninger ved Strandlykkja, Narviktangen og Morstua
Ferdigstillelse av brurekkverk på Narviktangen
Ved Ørbekk/Framnes og Molykkja borer vi fundamenter for kontaktledning
Hogst fra Korslund og nordover
Grunnundersøkelser i jernbanesporet mellom Brøhaug og Skrårud

Togene vender her på Eidsvoll samt på Dombås til helga. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.