2011

 • Hallingskeid får att togstopp

  Frå og med fredag 26.august kan tog på nytt stoppe ved Hallingskeid stasjon. Det er bygd ei midlertidig plattform etter brannen i juni og toga 609, 610, 1828 og 1829 stoppar på Hallingskeid.

 • Offisiell åpning av Gevingåsen

  Tirsdag 23.august ble den nye Gevingåsen jernbanetunnel på Nordlandsbanen offisielt åpnet av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Tunnelen erstatter en rasutsatt strekning og øker kapasiteten på banen.

 • Stengte baner åpnet igjen

  Som siste strekning ble Rørosbanen Røros - Støren åpnet for trafikk igjen mandag kveld etter ekstremnedbørens herjinger mandag og tirsdag forrige uke.

 • Jernbaneverket konkretiserer punktlighetsarbeidet

  Jernbaneverket har tatt nye grep for å få fram alle faktorer som kan bidra til bedre punktlighet i togtrafikken. Nå er det laget en handlingsplan for punktlighetsarbeidet i jernbanesektoren der alle aktører skal trekkes med.

 • Store skader på flere baner

  Oppdatert onsdag kl 17: Rørosbanen åpnes for trafikk mellom Elverum og Rena klokken 18 onsdag, dermed vil trafikken gå som normalt Hamar - Røros. Arbeidet med å utbedre skadene på strekningen Røros-Støren forventes å ta en ukes tid. Eidsvoll - Tangen på Dovrebanen er fortsatt stengt på grunn av flomskader, men forventes åpnet i løpet av lørdag. Meråkerbanen forventes åpnet i løpet av fredag.

 • Fleire stengte banestrekningar

  Oppdatert tirsdag kl 08: Dovrebanen blei mandag ettermiddag stengd frå Tangen til Eidsvoll som følgje av skader etter ekstreme nedbørsmengder. Skadene er så omfattande at det ikkje er klårt kor lenge banen må vere stengd. Rørosbanen er stengd frå Elverum til Rena og frå Røros til Støren. Meråkerbanen er stengd frå Hell til Storlien.

 • Første tog gjennom Gevingåsen

  Klokken 05:37 mandag 15. august kjørte det første toget gjennom den nye Gevingåsen tunnel på Nordlandsbanen. Dermed er en svingete og rasutsatt strekning tatt ut av bruk. Den nye strekningen er 5,7 kilometer, hvorav 4,4 kilometer ligger i tunnel.

 • Store arbeider i Kobbervikdalen

  Om vel en måned står totalfornyelsen av strekningen Drammen-Kobbervik ferdig. Oppgraderingen av den åtte kilometer lange strekningen skal gi bedre kjørekomfort, mindre støy og økt punktlighet. Men først skal det lages leven på nattestid.

 • Buss erstatter tog på Østfold- og Dovrebanen i helga

  Helga 13-14. august erstattes togene med buss på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Hamar, samt på Østfoldbanen mellom Moss og Halden. Årsaken til dette er omfattende anleggs- og vedlikeholdsarbeider.

 • Gevingåsen kobles inn og tas i bruk

  Den nye Gevingåsen tunnel mellom Hommelvik og Hell står ferdig og venter på å bli koblet sammen med resten av Nordlandsbanen. Helga 13. og 14. august vil bli brukt til å grave over eksisterende spor og koble tunnelen sammen med resten av infrastrukturen i området.