2011

 • Statsministeren åpnet Lysaker – Sandvika

  Fredag 2.september ble det nye dobbeltsporet fra Lysaker til Sandvika offisielt åpnet av statsminister Jens Stoltenberg. – Dette får positive ringvirkninger for jernbanen i hele landet, sa statsministeren.

 • Raumabanen blir sikrere

  I helga blir det 36 timer togfritt på Raumabanen. Jernbaneverket river Rise bru, og forbereder en ny undergang for fotgjengere i Lesja kommune.

 • Vedlikehold på Drammenbanen i helga

  Fra lørdag 3. september klokka 13.00 til søndag 4. september klokka 13.00 erstattes togtrafikken med busser mellom Skøyen og Spikkestad/ Drammen/Kongsberg/Holmestrand. Årsaken til dette er vedlikeholdsarbeider.

 • Holdeplasser på Trønderbanen fornyet

  Flere holdeplasser på Trønderbanen er nå ferdig oppgradert. Holdeplassene har fått universell utforming, nye plattformer, sykkelstativ og leskur. Siste skudd på stammen er Lilleby holdeplass i Trondheim som ble offisielt åpnet 29.august.

 • Sørlandsbanen opna frå Skollenborg til Kongsberg

  Sørlandsbanen blei opna for trafikk frå Skollenborg til Kongsberg ved midnatt natt til onsdag etter raset som stengde strekninga laurdag. Det måtte byggjast ei støttefylling inntil sporet før banen kunne gjenopnast.

 • Morgenstund i ny tunnel

  Tidlig, tidlig søndag 28. august ble morgenens første flytog det aller første persontoget gjennom Bærumstunnelen. Dermed er den nye strekningen mellom Lysaker og Sandvika satt i ordinær drift for alle typer tog. Nå gjenstår bare åpningsfesten, som holdes fredag 2. september.

 • Fra øvelse til åpning i Bærumstunnelen

  Onsdag 24. august ble det gjennomført en fullskala beredskapsøvelse i Bærumstunnelen hvor alle redningsetater, NSB, Flytoget og Jernbaneverket var involvert. Øvelsen ble gjennomført med et godt resultat. Dette betyr at Bærumstunnelen kunne settes i drift som planlagt fredag morgen.

 • Tog i Bærumstunnelen

  Fredag 26.august klokken 03.00 ble Bærumstunnelen åpnet for togtrafikk. Fram til søndag morgen er det kun godstogene som bruker den nye banen. -Når også persontogene begynner å kjøre i den nye tunnelen får vi en helt annen fleksibilitet i togtrafikken, sier ass. togdriftsleder Tom Wenger. Dermed er det nå fire spor helt fra Lysaker til Asker.

 • Trygg kryssing av jernbanen på Geilo

  Det store anlegget med bygging av undergang, overgangsbru og tilførselsveier på Geilo er nå fullført. Dermed er to problemfylte planoverganger erstattet av trygge løsninger for både myke trafikanter, bilister og togtrafikk. Nesten 30 millioner er lagt ned i å bygge sikre kryssinger av Bergensbanen ved Brusletto og og Øyo på Geilo.

 • Arbeidshelg på Dovrebanen og Gjøvikbanen

  Store vedlikeholdsarbeider på begge baner samt viktige forberedelser til dobbeltsporet langs Mjøsa gir buss for tog kommende helg. På Gjøvikbanen gjelder dette fra fredag 26. august kl. 23.45 til søndag kl 11.20, og på Dovrebanen på strekningen Eidsvoll – Dombås fra lørdag 27. august kl. 06.00 til søndag kl 19.00.