2011

 • Arbeider på Oslo S og flere banestrekninger i helga

  På grunn av fornyelsesarbeider stenges Oslo S og Nationaltheatret stasjoner for togtrafikk fra lørdag 17. september klokka 12.15 til søndag 18. september klokka 11.50. Østfoldbanen, Rørosbanen og Dovrebanen er også stengt deler av helga. Alle tog erstattes med busser.

 • Egen styringsgruppe for Follobanen

  Detaljplanleggingen av Follobanen starter nå for fullt og i den forbindelse blir det etablert en egen styringsgruppe for prosjektet. Til å lede styringsgruppen er Erik Smith fra Norsk Hydro ansatt i Jernbaneverket på fulltid. Smith er en av landets mest erfarne med å lede store utbyggingsprosjekter.

 • Tettere oppfølging ved ekstremvær

  Jernbaneverket vil nå gjennomføre en skjerping og tydeliggjøring av sine rutiner for beredskap og visitasjon av linjene ved store nedbørsmengder. – Vi har fra før et system der vi trinnvis øker beredskapen ved krevende værforhold, men klimaet denne sommeren gjør at vi nå går gjennom rutinene og vil skjerpe dem ytterligere, sier banedirektør Per Magne Mathisen.

 • Rydda og klart på Hallingskeid

  – Oppryddinga og gjenoppbygginga av spor og installasjonar etter brannen i juni har no kome så langt at vi kan starte med fundamenta for nytt snøoverbygg om få dagar, seier byggjeleiar Erling M Nesbø på Hallingskeid. Frå 2. oktober skal tog igjen krysse på Hallingskeid for første gong sidan brannen 16.juni.

 • Nytt rekordår for Flåmsbana

  - Vi har i år slått alle rekordar kvar månad frå og med april og vil ende opp med 615.000 passasjerar i år, seier driftssjef Sivert Bakk i Flåm Utvikling. Flåmsbana styrkjer med det sin posisjon som ein av dei viktigaste turistattraksjonane i landet. Førre rekordår var i 2007, og stadig nye marknader får auga opp for den unike norske jernbanestrekninga.

 • Rørosbanen åpnet igjen etter avsporingen

  Rørosbanen er åpnet igjen på strekningen Rena - Koppang etter raset og avsporingen mandag. Togtrafikken i Østerdalen går dermed som normalt igjen.

 • Arbeid på Dovrebanen 10.-11. september

  I helga blir det buss for tog på Dovrebanen. Jernbaneverket gjør vedlikehold på strekningen Eidsvoll - Dombås og arbeidet med dobbeltsporet Minnesund-Kleverud er i godt i gang. Vedlikeholdsarbeidene starter lørdag 10. september kl. 04:30 og dobbeltsporarbeidene kl 07:00 samme dag. Togtrafikken starter opp igjen søndag 11. september kl. 19:00.

 • Byggestart Larvik - Porsgrunn neste år

  Samferdselsministeren varsler at det kommer penger til å starte byggingen av ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn neste år. - Vi kommer til å sette av 100 millioner kroner til oppstart på denne strekningen høsten 2012, sa Magnhild Meltveit Kleppa på en pressekonferanse mandag morgen.

 • Økt beredskap som følge av mye regn

  De store nedbørmengdene gjør at det er innført økt beredskapsnivå med hyppigere visitasjon av jernbanelinjene. Sju strekninger i Sør-Norge har mandag og tirsdag skjerpede rutiner.

 • Togavsporing på Rørosbanen mandag morgen

  Tog 2378 fra Røros til Hamar sporet mandag morgen av mellom Evenstad og Opphus i Østerdalen. Det er meldt om personskader. Skadene skal ikke være alvorlige.