2011

 • Fremtidens signallys

  I løpet av et par tiår skal alle sikrings- og signalanlegg i Norge være byttet ut med felleseuropeiske siganlsystemet ERTMS. Da vil signalet komme opp på dashbordet foran lokføreren.

 • Oslo S og flere stasjoner i Oslo/Akershus stenges ett døgn i helgen 1/10-2/10

  Til helgen begynner høstferien i hovedstadsområdet samtidig som Oslo S og en rekke andre stasjoner stenges.

 • Follobanen: Byggestart tidligst 2014, alternativ innføring til Oslo S skal utredes

  Merknader til konsekvensutredningen for Follobanen fører til at Jernbaneverket vil utrede et nytt alternativ til trase inn til Oslo S for å finne løsninger som tar mer hensyn til omgivelsene. Dette betyr at byggestart tidligst kan skje i 2014.

 • Storarbeid på Bergensbanen 1/10

  Frå fredag 30.9. (kl. 23.00) til søndag 2.10. kl 3.00 skal Jernbaneverket utføra vedlikehalds- og fornyingsarbeid på strekninga frå Arna til Hønefoss og Oslo S. For å oppnå effektive arbeidsøkter, er strekninga stengt for togtrafikk. Det skal mellom anna gjerast fjellrens fleire stader, vassikring, signalarbeid, masseskifting, kontaktleidningsarbeid, skjene og svillebyte.

 • Klargjør dobbeltsporet ved Tønsberg

  Det er store tall og mye som skal på plass i løpet av seks hektiske uker på Vestfoldbanen ved Tønsberg. Over 1000 aksjonspunkter skal sjekkes ut og til sammen 31 000 arbeidstimer skal gjennomføres på seks uker. For å få koblet inn det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen i tide til 7.november må alt klaffe.

 • Drøfter prinsipper for utbyggingsrekkefølge

  Jernbaneverket utreder konsepter for utbygging av moderne dobbeltspor på strekningene Oslo-Lillehammer, Oslo-Skien og Oslo-Halden (intercity-strekningene). Som en del av utredningsarbeidet skal mulige prinsipper for utbyggingsrekkefølge meisles ut.

 • Sluttspurt på Drammen – Kobbervik

  Arbeidene med å fornye Vestfoldbanen ut fra Drammen har pågått for fullt det siste halvåret. I helgen 24.-25 september legges siste hånd på verket og alle de store tiltakene på strekningen er fullført. – Dette har vært et krevende prosjekt og vi er glade for at vi nå nærmer oss ferdigstillelse, sier fornyelsesleder Atle Berg Sørensen.

 • Notodden: Tar sikte på gjenåpning i juni

  Jernbaneverket tar sikte på at Tinnosbanen fra Hjuksebø til Notodden vil bli åpnet for trafikk igjen i juni 2012. Bakgrunnen for at arbeidet med å gjenoppta trafikken etter det store raset i sommer tar såpass lang tid er at sikringsanlegget på stasjonen fikk store vannskader og at arbeidet med å innføre fjernstyring på strekningen også ble avbrutt av raset.

 • Vestfoldbanen stenges i seks uker for innkobling av ny strekning

  Jernbaneverket er i ferd med å ferdigstille nytt dobbeltspor Barkåker- Tønsberg. Vestfoldbanen blir derfor stengt mellom Holmestrand og Skien mens sluttarbeidene pågår. Togene erstattes med buss i hele perioden. Banen stenges 23. september kl. 22:20 og 7. november skal det nye dobbeltsporet være klart for trafikk.

 • 60 prosent splitter nytt

  I de hektiske sommerukene jobbet 250 mann tre skift – døgnet rundt – og erstattet skrapjern med splitter nye skinner, sviller, sporveksler og kjøreledning fra Brynsbakken til Skøyen. 180 millioner kroner er omsatt i ny jernbane, og 60 prosent av totalfornyelsen til en prislapp på 1,6 milliarder kroner er så langt gjennomført.