2011

 • Mer informasjon ved togavganger

  Har du måtte løpe langs toget for å finne din vogn? Eller stått i feil ende av plattformen når toget kommer inn på Nationaltheatret? Sammen med Flytoget og NSB utvikler Jernbaneverket skjermer som skal gjøre at du unngår dette i framtiden.

 • Jernbaneverket utreder ny tunnel under Oslo

  Som en del av arbeidet med å forberede neste Nasjonal transportplan utreder Jernbaneverket nå behovet for, og mulighetene for, å bygge en ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Bakgrunnen er at Østlandsområdet står overfor en stor vekst i befolkningen og en enda større trafikkvekst.

 • Viderefører høy vinterberedskap

  Kommende vinter vil Jernbaneverket videreføre den kraftige satsingen på vinterberedskapen. Etter problemvinteren for to år siden ble det foran sist vinter gjennomført omfattende tiltak for å bedre beredskapen. - Dette viste seg å fungere godt og vi vil i hovedsak videreføre det samme beredskapsopplegget i år, sier assisterende banedirektør Karstein Søreide.

 • Barnas drømmetur

  I ett og et halvt år har lille Ylva (5) kjempet mot en voksende hjernesvulst. Denne helgen handler det om tog, lek og moro – sammen med 60 andre barn som enten har eller har hatt kreft. For dem er turen over Hardangervidda mye mer enn en togreise.

 • Jernbaneverket finansierer professorat i jernbane ved NTNU

  Som et ledd i satsningen på kompetanse for å bygge fremtidens jernbane utlyses nå et professorat i jernbane. Dette er et resultat av økt satsning på jernbane og et økende behov for å utdanne nye generasjoner jernbaneingeniører.

 • – Slik kan Oslo S utvikles

  Jernbaneverket lanserer nye ideer til hvordan Oslo S kan utvikles og bygges ut for å kunne tåle en stor trafikkøkning. – Det avgjørende er at vi ikke reduserer handlingsrommet vårt for fremtiden, men at vi ender opp med endringsdyktige løsninger, sier seksjonssjef Sjur Helseth.

 • Rekordkontrakt signert med Skanska

  Jernbaneverket har signert sin hittil største grunnentreprisekontrakt med Skanska. Kontrakten som har en verdi på 1,36 milliarder kroner omfatter blant annet bygging av stasjonshall i fjell ved Holmestrand på Vestfoldbanen.

 • Viktige jernbanetiltak i 2012

  I forslaget til statsbudsjett for 2012 legger Regjeringen opp til en bevilgning på 9,9 milliarder kroner til Jernbaneverket. Det er en økning på 7,4 % i forhold til saldert budsjett for 2011. Det legges opp til en fortsatt stor innsats innen fornyelse og vedlikehold samtidig som investeringene øker med 10 prosent.

 • Kraftig trafikkvekst i Vest-Agder

  Trafikken med toga i Vest-Agder er i kraftig vekst. Frå å vere nærmast gløymde for ti år sidan er stasjonane funne att i bygdene som ofte vert kalla "dalstroka innafor". Pendlarforeining, næringsliv og kommunane har mykje av æra.

 • Statsbudsjettet 2012: Fortsatt stor satsing på vedlikehold og fornyelse av jernbanen

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke bevilgningene til Jernbaneverket med 7,4 prosent i forhold til saldert budsjett 2011. – Dette er en gledelig økning, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger, som legger spesiell vekt på at et fortsatt høyt nivå på bevilgningene til vedlikehold og fornyelse er viktig for å sikre en pålitelig jernbane.