2011

 • Prosjekt gjenreising på Hallingskeid

  Ein sjeldan fin haust har medverka til at det umogelege kan bli mogeleg. Det blir nytt snøoverbygg på Hallingskeid før vinteren set inn for alvor. Det første målet er å få opp eit bygg som dekkjer sporvekselområdet i austre ende av stasjonen.

 • Folkefest i Tønsberg

  Det ble folkefest på Tønsberg stasjon da dobbeltsporet Barkåker – Tønsberg ble offisielt åpnet lørdag 19. november. Responsen var enorm da Jernbaneverket inviterte publikum til å delta på åpningsfesten og 700-800 personer tok turen innom arrangementet på stasjonen.

 • Det gnistrer på Dovrebanen

  I over en måned slipes skinnegangen mellom Tangen og Tretten. – Til sammen sliper vi Dovrebanen for ca 8 millioner kroner i 2011, sier banesjef Tormod Urdahl.

 • Helgearbeid på Østfoldbanen og Dovrebanen

  Kontroller og vedlikehold står på programmet for Jernbaneverket mellom lørdag 19. november og søndag 20. november. Arbeidene gjelder Dovrebanen og Østfoldbanen, og NSB setter opp buss for tog

 • Åpningsfest i Tønsberg

  Lørdag 19. november kl. 12 braker det løs på Tønsberg stasjon. Da er det klart for offisiell åpning av dobbeltsporet Barkåker – Tønsberg. Samtidig feirer vi at Vestfoldbanen er 130 år i år. Den offisielle åpningen står samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa for, og Jernbaneverket har lagt opp til et publikumsarrangement på en festpyntet stasjon. Det er bare å komme!

 • Jernbaneverket og Meteorologisk institutt med ny samarbeidsavtale

  Jernbaneverket og Meteorologisk institutt signerte 14. november en rammeavtale om utveksling av værdata og samarbeid. Bakgrunnen er Jernbaneverkets stadig økende behov for værobservasjoner og værvarsler, spesielt til sin trinnvise værberedskap som grunnlag for en trygg togtrafikk.

 • Ber om nasjonal dugnad

  Godsaktørene taper hundrevis av millioner kroner og ber nå om en nasjonal dugnad for å bygge en moderne infrastruktur. Godstransporten går fra bane til vei. Finanskrisen i 2008, to beinharde vintre og en sommer med ekstremnedbør og stengte jernbanestrekninger har presset prisene og skremt kundene bort fra godstogene.

 • Jernbaneverket fornyer maskinparken

  Det er ikke bare spor og jernbanetekniske anlegg som gjennomgår store fornyelser for tida. Mange av Jernbaneverkets vedlikeholdsmaskiner var i en like dårlig og nedslitt tilstand som mange av banene. Nå gjennomgår de skinnegående maskinene en omfattende fornyelse.

 • Togtrafikken er i gang på nybygd delstrekning av Vestfoldbanen

  Nå er togtrafikken på Vestfoldbanen i gang igjen etter seks uker med buss for tog. Mandag 7. november Kl. 0501, noen få minutter bak skjema var det klart for det første toget på den nye strekningen mellom Barkåker og Tønsberg. Dermed er den nye strekningen satt i ordinær drift.

 • 7/11 er det klart for tog igjen i Vestfold

  Mandag 7.november klokken 04.40 er det igjen klart for tog forbi Tønsberg på Vestfoldbanen. Seks intense uker med ferdigbygging av den nye traseen er fullført. Nå gjenstår bare noen finjusteringer, og anleggsarbeidet er i rute.