2011

 • - De neste to månedene er avgjørende

  -De neste to månedene er avgjørende for om Jernbaneverket kommer til å nå målene vi har satt oss for 2011, slår banedirektør John Ole Grinde fast. – Lykkes vi i denne perioden vil vi også lykkes med målene for reduksjon i forsinkelser gjennom året.

 • Bergensbanen opna att Evanger - Bulken

  Bergensbanen vart opna att mellom Evanger og Bulken ved 09.30-tida måndag etter at ras sperra linja tidlegare på morgonen.

 • Ras på Bergensbanen ved Bulken

  Måndag morgon gjekk eit ras over sporet mellom Bulken og Evanger på Bergensbanen. Mannskaper frå Jernbaneverket arbeider med å rydde linja som vert opna att snarast råd.

 • Ualand kryssingsspor teke i bruk

  Det forlenga kryssingssporet på Ualand på Sørlandsbanen er no teke i bruk. Kryssingssporet er forlenga frå 407 til 670 meter for å kunne handtere lengre godstog, og inngår i satsinga for meir godstrafikk på jernbane.

 • Raset ved Kjose: Eksperter sjekker området i formiddag

  Fredag formiddag skal skredeksperter undersøke det bratte terrenget ovenfor Vestfoldbanen mellom Larvik og Kjose for å vurdere faren for flere ras. Arbeidet med å rydde banen vil også pågå utover dagen da det har gått flere ras.

 • Punktlighet: En viss bedring i andre halvår 2010

  Jernbaneverket ser en viss bedring i togenes punktlighet i andre halvår 2010. Særlig i lokaltrafikken var bedringen merkbar. Dette tyder på at resultatene av den store innsatsen på vedlikehold og fornyelse nå begynner å komme.