2011

 • Anlegg for avising av godstog åpnet

  Denne uken ble det nye anlegget for påføring av avisingsvæske på godstog tatt i bruk på Alnabru godsterminal i Oslo. Anlegget er det største i Norden og skal minske problemene med ising på godsvognenes hjul, boggier og bremsesystem. Anlegget er bygget av Jernbaneverket og er åpent for alle godstogselskapene.

 • Numedalsbanen gjenåpnet for trafikk

  4. februar ble Numedalsbanen igjen åpnet for trafikk etter å ha vært stengt i nærmere halvannet år. Stengningen skyldtes byggingen av nytt sikringsanlegg på Kongsberg stasjon. Det første toget til Numedal på halvannet år var Jernbaneverkets snøryddingstog, og om få dager vil togene igjen rulle fra det store pukkverket i Svene.

 • NTP: Jernbanesatsing må til for å løse transportutfordringene

  Det er helt nødvendig å satse på videre utvikling av jernbanen for å løse de store utfordringene som transportsystemet står overfor de kommende årene, både av hensyn til framkommelighet og miljø, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

 • Forsinkelsestimene halvert på Østlandet

  Antall forsinkelsestimer i togtrafikken er i perioden fra 15. desember til 15. januar halvert sammenlignet med tilsvarende periode forrige vinter. Jernbaneverket mener tiltakene for å styrke vinterberedskapen virker etter hensikten.

 • Samarbeid for betre skredvarsling

  Jernbaneverket er med i eit større samarbeidsprosjekt for å styrkje varslinga av snøskred og fare for skred. Arbeidet vert leidd av NVE, og målsetjinga er å få eit nytt, nasjonalt skredvarslingssystem på plass.

 • Skjener på plass i Bærumstunnelen

  I ein fart på 1200 meter i døgeret har arbeidskarane frå Baneservice lagt sviller og skjener i den nye Bærumstunnelen den siste tida. Hvis alt går etter planen er dei ferdige med båe spor ved utgangen av januar.

  Ombord på de elleve bakerste vognene ligger flere hundre sviller klare til å bli fraktet framover.
 • Samarbeid om Ringeriksbanen og E16

  Prosjektene Ringeriksbanen og ny E-16 på strekningen Sandvika – Hønefoss har klare grenseflater. Derfor samarbeider nå Jernbaneverket og Vegvesenet om å levere supplerende utredninger til Konseptvalgutredningen for Ringeriksbanen.

 • Skøyen stasjon opna for trafikk att

  Klokka 14 blei Skøyen stasjon opna for trafikk att etter å ha vore stengdt i vel ein halv time på grunn av signalproblem fredag 21.januar.

 • Flytog i VM-drakt

  Flytoget har profilert et av sine togsett i spesielle farger for ski-VM i Oslo. Togsettet skiller seg ut fra de øvrige ved egne designelementer og ikke minst den knallgule fronten. - Flytoget vil frakte pressefolk, noe av støtteapparatet og tilreisende til mesterskapet, sier kommersiell direktør Sverre Høven.

 • Dobbeltspor gir tre ganger så mange passasjerer

  En mulighetsstudie utført i regi av Jernbaneverket med bistand fra ulike konsulentselskaper viser hvordan Østfoldbanen og Vestfoldbanen kan fullføres med moderne dobbeltspor. Beregningene i studien viser en tredobling av passasjergrunnlaget som følge av betraktelig reduserte kjøretider og økt antall avganger.