Stor internasjonal interesse for høyhastighetsutredningen

Mange store internasjonale firmaer har kommet med tilbud på de første anbudene. - Interessen har vært over all forventning, sier Tom Stillesby, leder for høyhastighetsutredningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Stor internasjonal interesse for høyhastighetsutredningen. Foto: Deutsche Bahn.Det siste døgnet har det kommet inn tilbud på forespørsler som ble lagt ut i sommer. Anbudene gjelder fase to av den norske høyhastighetsutredningen, og oppdraget dreier seg om premissene for det videre arbeidet. Siden tidligere utredninger er laget på så forskjellige måter at de ikke kan sammenlignes, er det viktig å finne en enhetlig metode for det videre arbeidet. Derfor er det nå anbudskonkurranse på 6 forskjellige deler av det videre analysearbeidet.

Hele 33 firmaer har så langt meldt sin interesse i løpet av det siste døgnet. Av disse er bare 9 stykker norske eller er delvis norskeide. Og fremdeles gjenstår anbudsåpning på en av forespørslene.  

Leder for høyhastighetsutredningen, Tom Stillesby, sier de har fått inn langt flere tilbud enn forventet, og er meget godt fornøyd

- Mange av tilbudene er fra store anerkjente firmaer og det er jeg glad for, sier han.

Hvem som får oppdragene blir offentligjort på en pressekonferanse og på nettsiden 30. september. Oppstart blir umiddelbart. 

Både Samferdselsdepartementet og høyhastighetsutredningen ønsker internasjonale aktører til det videre arbeidet. Det sitter allerede internasjonal kompetanse både i styrings-og prosjektorganisasjonen.