Informasjon om hver strekning

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Strekningen Oslo - Trondheim
For denne strekningen vil det bli utredet oppgradering av Dovrebanen samt 2 nye høyhastighetstraseer
På Dovrebanen skal alle alternativene utredes. I Østerdalen blir det bare utredet ett alternativ, og det er en ny høyhastighetsbane, alternativ D.

Strekningen Oslo – Kristiansand - Stavanger
For denne strekningen vil det bli utredet oppgradering av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen samt en ny høyhastighetstrase.
På Vestfoldbanen skal man vurdere alle alternativene.
På Sørlandsbanen skal man vurdere alternativ B frem til Skorstøl, så alternativ B og C frem til Stavanger. Det blir ikke aktuelt å utrede en ny høyhastighetsbane ved gamle spor på Sørlandsbanen. Alternativ D bør heller gå langs kysten. Det er tilbakemeldingen fra politikere i området, og geografien tilsier også det. Høyhastighetsringen har forslått linjen fra Drammen til Porsgrunn. Det foreligger planer for Grenlandsbanen.

Strekningen Oslo – Bergen
For denne strekningen vil det bli utredet oppgradering av Bergensbanen samt 2-3 nye høyhastighetstraseer.
Bergensbanen blir vurdert for alle alternativene fra Hønefoss. Det foreligger planer for Ringeriksbanen. Et annet alternativ er B eller C fra Hønefoss til Drammen.
Høyhastighetsringen har foreslått et D alternativ fra Drammen til Geilo. Vi skal også utrede Norsk Bane AS sitt forslag over Haukeli som et alternativ D. I tillegg ser vi på alternativ D fra Stavanger til Bergen.

Strekningen Oslo – Stockholm
For denne strekningen vil det bli utredet oppgradering av Kongvingerbanen samt en ny høyhastighetstrase.
Kongsvingerbanen skal utredes for alternativ B og C, men en eventuell ny høyhastighetsbane er lagt lenger sør for så å møte banen til Stockholm over grensen. Det er for å spare tid. Etter grensen vurderes alle alternativene til Karlstad.

Strekningen Oslo – Gøteborg
For denne strekningen vil det bli utredet oppgradering av Østfoldbanen samt en ny høyhastighetstrase.
Østfoldbanen skal utredes for B og C. Et alternativ D bør gå utenom dette i en ny bane frem til Óxnered.
Grunnen til at det ikke skal utredes helt til Stockholm og Gøteborg er at det allerede foreligger tilstrekkelig plangrunnlag som kan brukes, og at svenske myndigheter ikke ønsker en ny høyhastighetsutredning kort tid etter sin egen utredning i 2009.