2010

 • Høyhastighetsutredningen: Anbudskonkurransen er klar

  Vi er på jakt etter firmaer som skal utrede 6 konkrete strekninger, og vi har bestemt hvilke traseer som skal utredes. Det er de siste oppdragene til Høyhastighetsutredningen som nå legges ut på anbud.

 • Holm – Nykirke: Første salve avfyrt

  Mandag 16. august markerte Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa at anlegget er i gang, da hun fyrte av den første dynamittsalva på den nye jernbanetunnelen mellom Holm og Nykirke.

 • Holm-Nykirke: Statsråden skyter første salve mandag kl.13:00

  Mandag 16. august kommer Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til Holm i Sande, for høytidelig å markere anleggsstarten for nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Prosjektet har lagt opp til et arrangement på anleggsområdet på Holm, hvor statsråden skal få æren av å skyte den første salven for den 12,3 km lange tunnelen som skal bygges mellom Holm og Nykirke.

 • Stor internasjonal interesse for høyhastighetsutredningen

  Mange store internasjonale firmaer har kommet med tilbud på de første anbudene. - Interessen har vært over all forventning, sier Tom Stillesby, leder for høyhastighetsutredningen.

 • Høyhastighetsutredningen går som planlagt

  Første fase i høyhastighetsutredningen er nå ferdig, og en rapport med anbefaling om videre utredninger foreligger. Neste skritt for Jernbaneverket er å vurdere tilbud fra leverandører om en rekke analyser som skal utføres i andre fase. Hensikten er å få sammenlignbare beregningsmetoder i planleggingen.

 • Miljørapport 2009

  Miljørapport 2009 omtalar miljøarbeidet i Jernbaneverket og måloppnåing i 2009, og inneheld i tillegg nøkkeltal frå togselskapa. Trendar for 2009 er mellom anna ei positiv utvikling når det gjeld talet på lokalitetar med forureina grunn (redusert), men ei negativ utvikling for energiforbruk til drift og vedlikehald.