Byggestart på Barkåker - Tønsberg 2.mars

Mandag 2.mars er det byggestart på den nye parsellen fra Barkåker til Tønsberg på Vestfoldbanen. Allerede nå er det satt i gang forberedende arbeider i form av skogrydding og bygging av anleggsveier. Byggestarten er dermed framskyndet med en måned.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Forarbeidene på parsellen Barkåker - Tønsberg tok til 5.februar. <strong>Foto: Trine Bratlie Evensen</strong> -Opprinnelig var byggestarten satt til 1.april, men da det kom mer penger til Vestfoldbanen gjennom regjeringens sysselsettingspakke, ble byggstarten framskyndet til begynnelsen av mars, sier byggeleder Jan Magne Nakken. De forberedende arbeidene tok til 5.februar med skogrydding. Nå skal det bygges anleggsvei fra prosjektkontoret i Eckersbergsgate til Frodeåsen. -Denne anleggsveien blir en permanent beredskapsvei når det nye dobbeltsporet settes i drift, forteller Jan Magne Nakken. Klargjøring av området i Kjellelia, der tverrslaget til tunnelen kommer, starter neste uke med skogrydding. Andre forberedende arbeider skal også utføres før entreprenøren for entreprise UBT 01 – Jarlsbergentreprisen etablerer riggområde første uken i mars.

Barkåker - Tønsberg-kontrakten innebærer driving av 1,75 km tunnel gjennom Frodeåsen, samt bygging av ca 2,6 km dobbeltspor i dagen fra Tomsbakken til Barkåker næringsområde. Totalt bygges det 4,4 km dobbeltspor i denne entreprisen.

Totalt var det seks tilbydere på entreprisen, og fordelingen var som følger. Prisene er eks. mva:

Skanska AS

397.836.321,-

Hæhre Entreprenør AS

410.045.498,-

MIKA AS

536.027.031,-

Reinertsen Anlegg AS/ Leonard Nilsen AS

377.896.058,-

Veidekke Entreprenør AS

392.392.426,-

NCC

417.386.947,-

Totalt er Barkåker – Tønsberg delt inn i tre grunnentrepriser, og Jarlsbergentreprisen er den første som er kunngjort. Neste entreprise UBT02 kunngjøres i mai.

Oversiktsbilde Barkåker - Tønsberg. <strong>Foto: Øystein Grue, montasje: Norconsult</strong>