2009

  • Byggestart på Barkåker - Tønsberg 2.mars

    Mandag 2.mars er det byggestart på den nye parsellen fra Barkåker til Tønsberg på Vestfoldbanen. Allerede nå er det satt i gang forberedende arbeider i form av skogrydding og bygging av anleggsveier. Byggestarten er dermed framskyndet med en måned.

    Forarbeidene for parsellen Barkåker - Tønsberg tok til 5.februar.