Tyngre og lengre malmtog på Ofotbanen

På Ofotbanen har nå de første malmtogene med enda større og tyngre vogner begynt å rulle fra gruvene i Kiruna til havna i Narvik. Ofotbanen er forsterket til å tåle et akseltrykk på 30 tonn og nå har MTAS satt inn større vogner i trafikken til Narvik. -Trafikken på Ofotbanen er i stadig vekst og vi må nå planlegge å gjennomføre flere nye tiltak for å øke kapasiteten ytterligere, sier banesjef Thor Brækkan.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De nye malmtogslokene på Ofotbanen skal nå trekke enda større malmvogner. Foto: Njål SvingheimFor noen dager siden begynte det første togsettet med 100-tonns malmvogner å rulle mellom Kiruna og Narvik. Det betyr at et vanlig togsett etter hvert vil bestå av 68 vogner lastet med til sammen 6.500 tonn malm. Foreløpig består togsettet av 42 vogner, men togselskapet MTAS planlegger å øke lengden til 68 vogner og 750 meter i løpet av våren. Den samlede togvekten blir da på 8.500 tonn. Gruveselskapet LKAB investerer store beløp i nye anlegg for utskiping av malm over Narvik havn. Det nye losseanlegget i Narvik skal stå klart neste år.


Hver annen time døgnet rundt kommer et nytt lastet malmtog fra Kiruna til Narvik. Avstanden fra gruvene i Nord-Sverige til Narvik er på vel 160 kilometer. Gruveselskapet LKAB eier togselskapet MTAS (Malmtrafikk AS). Selskapet er i ferd med å skifte ut alle de gamle malmvognene med 25 tonns aksellast til nye vogner med 30 tonns aksellast. Lastekapasiteten per vogn øker da fra 80 til 100 tonn. Det settes også inn nye lokomotiver av typen IORE, som er Europas kraftigste loktype. –Vi er spent på hvilke erfaringer vi kommer til gjøre med de nye togsettene, sier banesjef Thor Brækkan. -Vi følger derfor ekstra nøye med nå den første tiden. Normalt må vi skifte ut skinnene i banens krappeste kurver hvert tredje til femte år, men vi vet ikke om denne utskiftingstakten vil holde også med tyngre tog.

Gjennom flere år har Ofotbanen og Malmbanan på svensk side blitt forsterket for å tåle enda tyngre og større malmtog. På Ofotbanen er fyllingene som banen ligger på forsterket og forankret bedre, bruer er forsterket og ballastlaget som sporet ligger i er gjort tykkere. Banens strømforsyning er bygd ut og kryssingssporet på Katterat er også erstattet av et nytt og lengre spor. –Vi ser alt nå at vi blir nødt til å fortsette med flere tiltak for å øke kapasiteten enda mer, sier Thor Brækkan. Flere av banens øvrige kryssingsspor vil også måtte forlenges og det neste som står for tur blir trolig kryssingssporet på Straumsnes stasjon.

Også den øvrige trafikken på Ofotbanen er i vekst. I tillegg til den store malmtrafikken, har Ofotbanen også økende godstrafikk til og fra Sør-Norge og Sverige. Persontrafikken på banen skal fra sommeren av kjøres av SJ.