2008

  • Ruteendring for togene 6.januar

    Flere seter i lokaltrafikken på Østlandet er den viktigste endringen når togrutene endres fra og med søndag 6.januar. NSB øker sin kapasitet med 3800 seter på hverdager i form av flere vogner i togavganger med fulle tog. For øvrig er det en del minuttjusteringer i lokaltrafikken og noen endringer i stoppmønster og rutetider for fjerntogene.