2008

 • Byggjestart Barkåker - Tønsberg i 2009

  Regjeringa har bestemt at det vert byggjestart på det nye dobbelsporet mellom Barkåker og Tønsberg på Vestfoldbanen neste år. Anlegget er kostnadsrekna til 1,37 milliardar kroner. –Vi legg opp til ei rasjonell framdrift, seier samferdselsministeren.

 • Banefornyelsen i Oslo forseres

  Fornyelsen av jernbanelinjene i Oslo skal forseres. De tett trafikkerte strekningene i Oslo-området skal gjøres like gode som nybygde baner. En felles prosjektgruppe satt sammen av Jernbaneverket og togselskapene starter arbeidet første uken i mars.

 • Tyngre og lengre malmtog på Ofotbanen

  På Ofotbanen har nå de første malmtogene med enda større og tyngre vogner begynt å rulle fra gruvene i Kiruna til havna i Narvik. Ofotbanen er forsterket til å tåle et akseltrykk på 30 tonn og nå har MTAS satt inn større vogner i trafikken til Narvik. -Trafikken på Ofotbanen er i stadig vekst og vi må nå planlegge å gjennomføre flere nye tiltak for å øke kapasiteten ytterligere, sier banesjef Thor Brækkan.

 • Jernbaneverket satser stort på skogrydding langs banene

  Jernbaneverket går nå i gang med et større program for systematisk skogrydding langs banene. 144 millioner kroner skal brukes fordelt over fem år. -Hensikten er å hindre at trær faller ned og rammer kontaktledningen. Innsatsen med forsert hogst vil også gi en rekke andre positive effekter for togtrafikken og passasjerene, sier prosjektleder Morten Tanggaard.

 • Internett på Gjøvikbanen

  Togene på Gjøvikbanen er de første i landet som kan tilby passasjerene bredbåndsdekning under reisen. –Vi ønsker å fornye oss og gi kundene et tilbud de etterspør, sier direktør i NSB Gjøvikbanen AS, Margaret Nordby-Kringli. Dermed har passasjerene tilgang på alle internett-tjenester under reisen, fra Nett-TV til mail.

 • Blåste i gang godsterminalen

  Dei mørke skyene over Rogaland forsvann da samferdsleminister Liv Signe Navarsete blåste i gang trafikken på den nye godsterminalen på Ganddal i Sandnes kommune under den offisielle opninga måndag 21. januar.

 • NTP 2010-2019: Betre punktlegskap og auka kvalitet

  Dei siste åra har det vore ein sterk vekst både innanfor gods- og persontrafikk. – Auka trafikk, etterslep i vedlikehaldet og høgare krav til punktlegskap og kvalitet krev at Jernbaneverket prioriterer vedlikehald av eksisterande infrastruktur. . -Det tyder at nokre av dei nye jernbaneprosjekta må utsetjast, seier jernbanedirektør Steinar Killi.