2007

 • Jernbaneverket vil ivareta biologisk mangfold

  Gjennom de siste fem årene har Jernbaneverket drevet kartlegging av det biologiske mangfoldet langs jernbanelinjene. Det finnes i Norge en del arter som liker seg best i nærheten av jernbanen, noen av disse er også såkalte rødliste-arter. –Kartleggingsarbeidet som nå er gjennomført gir oss oversikt og grunnlag for å ha en bevisst holdning til det biologiske mangfoldet langs banene, sier biolog Anders Thylén i Jernbaneverket.

 • Klima: -Meir robuste baner blir naudsynt

  Det blir naudsynt for Jernbaneverket å gjere sporets underbygning sterkare i utsette område som ein følgje ev stadig meir nedbør og større svingningar i vertilhøva. Det seier leiar av Jernbaneverkets rasutval, Trond Børsting.

 • Oslopakke 3 må på skinner

  Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen og Jernbaneverket om å utrede virkningene av Oslopakke 3 på trafikk og miljø. Transportetatene mener kollektivtrafikken må bli en vinner i forhold til privatbilen. Utredningen er overlevert Samferdselsdepartementet og ble tirsdag sendt på høring.

 • Toga bruker mindre straum med nytt målesystem

  Jernbanen i Norden og Europa blir nå enda meir konkurransedyktig og miljøvennleg. Eit nyutvikla system for direkte måling av straumforbruket i toga gir stor innsparing. Forbruket kan reduserast med minst 10%. Systemet er utvikla i samarbeid med jernbaneforvaltningane i Sverige og Danmark og har nå vore i drift i eitt år med gode resultat. Jernbaneverket har vore initiativtakar i prosjektet, og systemet vert operert og drifta av Jernbaneverket, Bane Energi.

 • Forslaget til Nasjonal transportplan legges fram i januar

  Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen fremmer sitt forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 i januar 2008, ikke 17. desember i år som tidligere meldt.

 • Hector Rail satser på tømmertog

  Fra ruteendringen 6.januar starter togselskapet Hector Rail en omfattende trafikk med tømmertog fra en rekke terminaler. Samtidig kommer CargoNet igjen til å stå for tømmertogene i Trøndelag, mens det blir få endringer i persontrafikken.

 • Nye vurderingar for Ringeriksbanen

  Jernbaneverket gjennomfører nå nye vurderingar av den planlagde Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss. Siste gongen Stortinget handsama saka vart det vedteke at den vidare planleggingi skulle ta utgangspunkt i ei line via Åsa i Ringerike. Ved å byggje ein ny bane på ca. 35 kilometer kan ein spare Bergenstoga for opp mot ein time køyretid i høve til lina i dag.

 • Stadig færre planovergangar

  Jernbaneverket har lagt ned 64 planovergangar og gjort utbetrande tiltak på 92 så langt i år. – Og sjølv om det blir mindre pengar til planovergangtiltak neste år, har vi eit godt grunnlag for å oppnå gode resultat også i 2008, seier prosjektleiar i Jernbaneverket, Nils Moen.

 • Høyhastighetstog i Norge kan være lønnsomt

  Det er fullt mulig å bygge og drive høyhastighetsbaner i Norge på en nyttig og lønnsom måte. Tyske eksperter som har studert mulige høyhastighetsbaner i Norge på oppdrag for Jernbaneverket, konkluderer med at flere strekninger er godt egnet for dette og at høyhastighetstog vil være lønnsomt for samfunnet. Rapportens fase to og tre ble lagt fram i en pressekonferanse torsdag 1. november. -Dette er en spennende rapport som vi har sett fram til å motta, sier jernbanedirektør Steinar Killi.