Arkiv

 • Bedre tilbud, raskere og flere tog

  Toget skal kunne konkurrere med bilen i reisetid på viktige strekninger også i framtida. Kapasiteten i jernbanenettet skal også økes for å styrke godstrafikken mellom landsdelene. Dette er hovedinnholdet i Jernbaneverkets stamnettsutredning.

 • Jernbanen i Norge 150 år

  Onsdag 1.september fylte jernbanen i Norge 150 år. Hovedbanen fra Oslo til Eidsvoll åpnet 1.september 1854 og ble starten på en ny tid for samferdselen i Norge.

 • Dieselveteran presentert foran jernbanens 150års-jubileum

  Dieselloket Di3.602 ble 26.juni presentert etter det omfattende restaurerings- arbeidet maskinen har gjennomgått. Lokomotivet er restaurert i anledning Jernbanens 150års-jubileum.

 • Miljørapport 2003

  Bodskapen i Jernbaneverket sin miljørapport for 2003 er at jernbanetransport er det beste miljøalternativet. Miljørapport 2003 presenterar status for miljøarbeidet i Jernbaneverket.

 • Planovergangene fortsatt største sikkerhetsutfordring

  Planoverganger representerer om lag 1/3 av dødsrisikoen knyttet til jernbanetrafikk. Planovergangsulykkene medfører i gjennomsnitt 3–4 drepte pr. år, men kan også føre til storulykker.

 • Miljørapport 2002

  Jernbaneverket har for sjette år på rad utarbeida miljørapport for verksemda. Miljørapport 2002 presenterar status for miljøarbeidet i Jernbaneverket.

 • Miljørapport 2001

  Jernbaneverket har for femte år på rad utarbeida miljørapport for verksemda. Miljørapport 2001 presenterar status for miljøarbeidet i Jernbaneverket.

 • Miljørapport 2000

  Jernbaneverket har for fjerde år på rad utarbeida miljørapport for verksemda. Miljørapport 2000 presenterar status for miljøarbeidet i Jernbaneverket. Årets rapport vert presentert for første gong kun elektronisk.