2023

 • Hva var feil med Follobanen?

  Her finner du en foreløpig rapport som analyserer mulige årsaker til problemene med strømforsyningen på Follobanen. Det er trolig ikke én enkelt hendelse som er årsak, men en kombinasjon av flere forhold.

  Det er trolig en kombinasjon av flere forhold som er årsaken til problemene med strømforsyningen på Follobanen, viser en foreløpig rapport.
 • Testkjøringen på Follobanen går så langt bra

  Siden søndag 5. februar har vi kjørt over 400 testturer på Follobanen. Testkjøringen er den siste delen av testprogrammet før vi åpner Follobanen for persontrafikk igjen 5. mars.

  Tog står klart til avgang ved plattform på Oslo S.
 • Nordlandsbanen er åpnet etter ekstremværet

  Rasfaren har avtatt, og Nordlandsbanen er nå åpnet på hele strekningen Mosjøen-Bodø.

  Sørpeskred som har krysset vei og bane.
 • Gjenåpningen av Follobanen tar tid og banen holdes stengt inntil videre

  Arbeidet med å gjenåpne Follobanen pågår for fullt, men testene har avdekket fire defekte kabler som må skiftes. Vi erkjenner at tidsplanen med feilretting og testing har vært for optimistisk.

 • Utsetter åpningen av Follobanen til søndag 12. februar

  Arbeidet med feilretting og testing av skjøter og endeavslutninger viser seg å være mer omfattende og tidkrevende enn forventet. Vi har derfor besluttet å utsette åpningen av Follobanen. Her kan du se siste pressebrief

  Bilde av en ansatt på jernbanen som går bortover i det stengte anlegget på Follobanen i mørket.
 • Oppdatert status om testprogrammet på Follobanen

  Mandag denne uka startet Bane NOR testingen av Follobanen. Vi er godt i gang med testingen av anlegget. Når testkjøringen starter avhenger av når vi får strømsatt anlegget.

 • Her er redegjørelsene om Follobanen og Romeriksporten

  Samferdselsdepartementet ba om to redegjørelser i desember 2022. En om hendelsene i Romeriksporten og en om hendelsen på Follobanen.

 • Slik tester vi på Follobanen

  Vi er i gang med testing av Blixtunnelen etter at vi har gjort flere utbedringer etter hendelsene på Follobanen.

 • Anbefalinger ga ekstra sikkerhet

  I samband med hendelsen som førte til at Follobanen ble stengt, har en rapport som ble utarbeidet av Norconsult på oppdrag fra Bane NOR, fått en del oppmerksomhet. Her kan du lese mer om anbefalingene i rapporten.

 • Spørsmål og svar om Follobanen

  Vi får inn svært mange spørsmål om hvorfor Follobanen stoppet, og hvordan dette kunne skje. I denne artikkelen forsøker vi å gi noen svar.

  Bilde av folk som jobber ute på jernbanen med kabler som går langs skinnegangen.