2023

 • Nordlandsbanen er åpnet etter ekstremværet

  Rasfaren har avtatt, og Nordlandsbanen er nå åpnet på hele strekningen Mosjøen-Bodø.

  Sørpeskred som har krysset vei og bane.
 • Gjenåpningen av Follobanen tar tid og banen holdes stengt inntil videre

  Arbeidet med å gjenåpne Follobanen pågår for fullt, men testene har avdekket fire defekte kabler som må skiftes. Vi erkjenner at tidsplanen med feilretting og testing har vært for optimistisk.

 • Utsetter åpningen av Follobanen til søndag 12. februar

  Arbeidet med feilretting og testing av skjøter og endeavslutninger viser seg å være mer omfattende og tidkrevende enn forventet. Vi har derfor besluttet å utsette åpningen av Follobanen. Her kan du se siste pressebrief

  Bilde av en ansatt på jernbanen som går bortover i det stengte anlegget på Follobanen i mørket.
 • Oppdatert status om testprogrammet på Follobanen

  Mandag denne uka startet Bane NOR testingen av Follobanen. Vi er godt i gang med testingen av anlegget. Når testkjøringen starter avhenger av når vi får strømsatt anlegget.

 • Her er redegjørelsene om Follobanen og Romeriksporten

  Samferdselsdepartementet ba om to redegjørelser i desember 2022. En om hendelsene i Romeriksporten og en om hendelsen på Follobanen.

 • Slik tester vi på Follobanen

  Vi er i gang med testing av Blixtunnelen etter at vi har gjort flere utbedringer etter hendelsene på Follobanen. Nå forbereder vi oppstart av testkjøring. Her kan du se pressemøtene fra 16. og 12. januar.

 • Anbefalinger ga ekstra sikkerhet

  I samband med hendelsen som førte til at Follobanen ble stengt, har en rapport som ble utarbeidet av Norconsult på oppdrag fra Bane NOR, fått en del oppmerksomhet. Her kan du lese mer om anbefalingene i rapporten.

 • Spørsmål og svar om Follobanen

  Vi får inn svært mange spørsmål om hvorfor Follobanen stoppet, og hvordan dette kunne skje. I denne artikkelen forsøker vi å gi noen svar.

  Bilde av folk som jobber ute på jernbanen med kabler som går langs skinnegangen.
 • Om Norconsultrapporten: Vurdering av strømdistribusjon i returkretsen

  Etter møtet hos statsråden tirsdag 3. januar har det vært stor interesse for å få innsyn i rapporten “Helhetlig vurdering av strømdistribusjon i returkretsen”, som Norconsult har utarbeidet på oppdrag fra Bane NOR.

 • Ser frem til gjennomgang av Follobanen

  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård varsler en ekstern gjennomgang av Follobanen. Vi ser frem til et grundig arbeid og svar på hvorfor og hvordan dette kunne skje.