Bane NOR på Arendalsuka

Bane NOR arrangerer to seminarer på Arendalsuka i år. Fokus er «Organisering av jernbane og transportsektoren – er det behov for en ny reform?» og «Utslippsfri anleggsplass – et realistisk mål?». Vi tar debatten – både fysisk i Arendal og digitalt.

Pollen i Arendal skal fylles opp av samfunnsinteresserte mennesker 15-19. august. Foto: Bane NOR

Arendalsuka er hvert år i uke 33, og har som visjon å være en møteplass og en «årlig nasjonal arena hvor aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk for debatt og utforming av politikk for nåtid og fremtid. Mandag 15. august braker det løs. Vi i Bane NOR er vertskap for to arrangementer vi vet vil engasjere både deltakere og publikum.

I tillegg er vi representert på flere av de rundt 1000 ulike arrangementene som går av stabelen gjennom Arendalsuka. Følg med i programmet på Arendalsukas hjemmeside for siste oppdatering.

Arrangementene våre vil streames på våre Facebook-sider. Dersom du er til stede i Arendal håper vi å se deg i salen!

Organisering av jernbane- og transportsektoren – er det behov for ny reform? 

Organiseringen av norsk jernbane har gjennomgått store endringer. I over 100 år hadde NSB ansvaret for nesten alt. De siste 25 årene har det blitt flere aktører i jernbanesektoren, sist gjennom jernbanereformen i 2016. Organisering av jernbane- og transportsektoren vekker politisk debatt. I Hurdalplattformen sier Regjeringen at de skal gjennomgå organisering av jernbanesektoren og selskapsstrukturen.

Også i andre deler av transportsektoren har det blitt gjennomført omfattende reformer de senere årene. Men sektoren er fortsatt inndelt etter transportform der vei, jernbane, luftfart og sjø har hver sine virksomheter. Er det behov for mer samordning på tvers av transportform?

Vi har invitert aktørene i jernbanesektoren, samferdselsministeren og stortingspolitikere til samtale og debatt sammen med oss. Vi vil få høre erfaringer og synspunkter på organisering av jernbane- og transportsektoren i lys av regjeringens varslede gjennomgang i Hurdalplattformen. Er det behov for en ny reform, og hva bør en slik reform eventuelt inneholde?

Du følger debatten via stream på vår Facebook-side. Alle til stede i Arendal er også velkommen til Smalsund-salen på Thon Hotel Arendal. Debatten varer fra 16:00 – 17:15, tirsdag 16.08.22.  

Klikk her for å lese mer om arrangementet på Arendalsukas hjemmeside. 

Utslippsfri anleggsplass – et realistisk mål? 

Anleggsplasser i transportsektoren er betydelige kilder til klimagassutslipp. De statlige transportetater og -virksomheter står som byggherrer for en stor del av anleggsplassene i transportsektoren. De har en jobb å gjøre for å bidra til å innfri målsettingen om utslippsfri anleggsplass.

Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen har alle satt seg mål for å kutte CO2-utslippene på sine anlegg. Men er disse målene tilstrekkelige til å nå målet om utslippsfrie anleggsplasser? Hva skal til, og hva gjør de egentlig for å kutte utslippene? Hva er status nå, og har de noe å lære av hverandre?  

Vi inviterer til innlegg og dialog om hva som skal til for å nå målet om utslippsfrie anleggsplasser og hvor vi står i dag. I tillegg til vår egen utbyggingsdirektør Stine Undrum har vi invitert, samferdselsministeren, byggherrene Nye Veier, Statens vegvesen, Implenia og Veidekke, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), Grønn Byggallianse og flere til panelsamtale.  

Arrangementet streames til vår Facebook-side 

Befinner du deg i Arendal? I likhet med sektordebatten går også dette arrangementet av stabelen i Smalsund-salen på Thon Hotel Arendal.  Du hjertelig velkommen fra kl. 12:00 til 13:15 onsdag 17.08.22.  

Klikk her for å lese mer om arrangementet på Arendalsukas hjemmeside.