Trafikken åpnet igjen etter feil på Oslo S

Trafikken på Oslo S er åpnet igjen etter en jordfeil som oppsto tidligere i dag. Det vil være store forsinkelser i togtrafikken utover ettermiddag og kvelden.

Klokka 14:50 fredag ettermiddag ble det meldt om en jordfeil på Oslo S. Reisende bes følge med på togselskapenes nettsider for oppdatert reiseinformasjon. 

Hva er en jordfeil?

Det er en isolasjonssvikt eller annen feil i det elektriske anlegget eller på elektrisk utstyr. Problemet oppstår når strømledninger kommer i kontakt med jordede deler eller i direkte kontakt med en jordleder.

Dermed kommer strømmen på avveie og går dit den ikke skal, noe som kan være farlig for mennesker og føre til skader i det elektriske anlegget. Skjer det en jordfeil på Oslo S. får togene rødt lys av sikkerhetshensyn.

Bane NOR bruker flere forskjellige anlegg av ulik alder. Noen er av nyere dato og styres av datamaskiner, mens andre er såkalte releanlegg som går helt tilbake til 60-tallet. Sikringsanlegget i Oslo er et releanlegg som består av flere tusen komponenter. Disse delene er koblet til ulikt utstyr med kabler ute på Oslo S.

Ved en feil må vi manuelt søke opp og rette feilen blant alle disse komponentene, noe som dessverre kan ta flere timer – mens togene står.