Togstans i to timer under politisk streik 14. juni

Fra kl. 11:00 til kl. 13:00 tirsdag 14. juni stanser togene på Østlandet. Dette skyldes en politisk streik vedtatt av Fagforeningene Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund.

Illustrasjonsfoto

Alle togene til Vy Øst, Flytoget og Vy Gjøvikbanen vil stoppe opp i tidsrommet mellom 11 og 13. I tillegg vil togene til Go-Ahead Norge, Vy Tog AS og SJ Norge på strekningene Oslo-Kongsberg/Hønefoss/Lillehammer stoppe.

Du finner mer informasjon på togselskapenes nettsider:
Vy.no
Flytoget.no
GoAhead.no
SJ Norge

Tog underveis vil stoppe på nærmeste stasjonen innen kl. 11:00 og stå stille frem til streiken er over kl. 13:00.

Som følge av streiken blir det dessverre forsinkelser og innstilte avganger også i en periode etter at streiken er avsluttet. 

Streiken er vedtatt av Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund. Mer om bakgrunnen for streiken finner du på forbundenes nettsider: Norsk Lokomotivmannsforbund