Meråkerbanen stengt etter uværet Gyda

God beredskap til tross, satte Gyda spor etter seg som det tar tid å rette opp i. Meråkerbanen måtte stenges etter vinterstormens herjinger.

Fyllingen under sporet raste ut da Gyda herjet som verst. Omfattende reperasjonsarbeid pågår frem til siste uken av januar. Foto: Bane NOR

Torsdag 13. januar traff vinterstormen «Gyda» Hardanger og videre nordover hele veien opp til Finnmark.  De påfølgende dagene ble det varslet ekstreme nedbørsmengder. Verst ble det på Vestlandet og i Trøndelag. Her ble det i tillegg meldt om kraftig temperaturøkning som gjorde at NVE gikk ut med rødt varsel om stor fare for jordskred, snøskred og flom i elver og vassdrag.

Jernbaneinfrastrukturen fikk hard medfart

Ekstremværet Gyda ga skader på Jernbaneinfrastrukturen. Vi økte beredskapen i forkant og iverksatte en rekke tiltak for å begrense konsekvensene som følge av vinterstormen.

Det ble gjennom stormen iverksatt gul, oransje og rød beredskap på enkelte strekninger. Dette er nå i all hovedsak redusert til normal beredskapssituasjon.

Meråkerbanen stengt

Ekstremværet medførte store skader på Meråkerbanen. En fylling under sporet har rast ut og det innebærer omfattende reparasjonsarbeid. Det var ikke tillatt å ferdes i området så oppstart med utbedring av skadene tok tid.  Meråkerbanen har vært stengt siden 12. januar og prognosen er at banen åpner igjen i månedsskifte januar/februar.

Les også hvordan vi forberedte oss på vinterstormen

Se også innslaget på NRK Midtnytt fra tirsdag 18. januar. Trykk på kapittelet "Meråkerbanen repareres..." eller spol deg frem til 6 minutter og 28 sekunder.