2022

 • Ny app skal gi færre forsinkede tog

  Venter du ofte på toget? Nå skal en app varsle om behov for reparasjoner, deler som slites ned og elektronikk som skranter. Dermed kan feilene rettes – før de gir forsinkelser og stans i trafikken.

 • Grønne ambisiøse planer for utvikling av Trondheim S

  Nå går startskuddet for sentrumsutvikling rundt Trondheim S. Dette blir et nytt, moderne knutepunkt til glede for reisende og byen. Veidekke har fått kontrakten på 722 millioner kroner.

  Bildet illustrerer hvordan nye Trondheim S skal se ut. Et romslig og grønt innendørsområde med god takhøyde og varme materialer.
 • Samferdselsministeren på befaring i Moss

  Bane NOR skal bidra til å stabilisere de vanskelige grunnforholdene i Moss sentrum. Tirsdag 22. mars fikk samferdselsminister Jon-Ivar Nygård en omvisning i området.

  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (f.v.) får en orientering om grunnforholdene i Moss av Eirik Harding Hansen, prosjektsjef for jernbaneutbyggingen gjennom Moss.
 • Frokostmøte: Teknologisk innovasjon og samferdselsplanlegging

  Hva kan vi gjøre for å redusere risikoen for at store investeringer i transportinfrastruktur ender opp som en feilinvestering? Se opptak fra frokostmøte hos Ruter hvor store samferdselsaktører satt seg ned for å diskutere dette.

 • Sender søpla på skinner – för att värma söta bror

  Tirsdag 8. mars rullet ti kontainere med avfall ut fra selskapet HRS i Narvik, med stødig kurs for fjernvarmeanlegget i Kiruna. Det kan spare nordnorske og -svenske veier for 1500 trailere årlig.

  Et godstog med kontainere kjører ut fra Djupvik Miljøpark i Narvik.
 • Jernbanen i Europa støtter i en kritisk situasjon

  Hele jernbanefamilien i Europa mobiliserer. Onsdag lyssatte vi Østbanehallen på Oslo S for å markere solidaritet og støtte til det ukrainske folk.

 • Store krav til utslippskutt – vi må satse på jernbane

  FNs klimapanel har slått alarm, utslippene må kraftig ned – over hele verden. Nå må vi satse på en klimavennlig transportform: jernbane.

  Bilde av passasjerer som sitter ved et togvindu. Utenfor passerer et annet tog, på sporet ved siden av.
 • I startgropa for ny togparkering på Lillehammer

  På Hove nord for Lillehammer planlegger Bane NOR nye spor for parkering av tog, og nå gjøres det forberedelser med sikte på byggestart neste år. Prosjektet er viktig for å gjøre det mulig med flere avganger på Dovrebanen i fremtiden.

  Illustrasjon som viser det nye sporområdet
 • Mens du må ta buss, jobber vi for en bedre toghverdag

  I påsken, i sommer og flere helger stenger vi for togtrafikk på Østlandet. Det gjør vi slik at vi kan forbedre og utvikle jernbanen som det mest bærekraftige og effektive transportmidlet.

  Bilde av plattformtak og den delen av Ski stasjon som allerede er ferdig.
 • Styrer storkontrakt i havn lenge før fristen

  Entreprenøren NCC Norge avslutter sine arbeider med bygging av nytt dobbeltspor mellom Venjar og Eidsvoll nord over sju måneder før sluttfristen. Bane NOR og NCC inngikk nylig en avtale som innebærer at overtagelsen flyttes fra 14. juni 2023 til 1. november i år.