– Et viktig steg i den store moderniseringen av jernbanen

– Vi er i gang med den digitale revolusjonen, og går rett fra jernbane 1.0 til jernbane 2.0, sa statssekretær Johan Vasara under åpningsmarkeringen av Trafikkstyringssentral Nord i Trondheim.

– Sentralen er litt mindre enn i Oslo, men dekker store områder - og ser litt Pentagon-aktig ut, smilte Johan Vasara ved omvisningen. Til venstre Ingvild Ulvik som er leder av sentralen og Sverre Kjenne, konserndirektør i Bane NOR. Alle foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Johan Vasara var til stede sammen med konsernledelse og ansatte for å markere innflyttingen i en splitter ny trafikkstyringssentral i Trondheim.

Det skjedde vel å merke i de samme lokalene som de holdt til i, fram til en total innvendig ombygging. Herfra overvåkes 40 prosent av landets jernbanestrekninger, med utstyr som med ombyggingen er tilpasset fremtidig teknologisk utvikling.

– Det er her på trafikkstyringssentralen togtrafikken blir styrt, og man kan si at den er selve «hjernen» i trafikkavviklingen, sier Bane NORs konserndirektør for Drift og teknologi, Sverre Kjenne.

Hyllet de usynlige heltene

– Her på trafikstyringssentralen er dere de «usynlige heltene», dere bidrar til at jernbanen blir ryggraden i det norske kollektivtilbudet. Fornyelsen av trafikkstyringssentralen her er en viktig brikke i moderniseringen av jernbanen. Nå er sentralen klargjort for å ta imot fremtidens digitale transportstyringssystem, fortsatter Kjenne.

Det var et budskap statssekretær Johan Vasara, fra Samferdselsdepartementet, gjerne fulgte opp;

– Teknologi er et viktig hjelpemiddel for å gjøre jernbanen mer konkurransedyktig. Vi er i gang med den digitale revolusjonen, og det er mye som skal skje de neste 10 til 15 åra. Vi går rett fra jernbane 1.0 til jernbane 2.0.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Her er dedikerte fagfolk på plass 24/7 hele året, og sørger for at tog, kunder, elkraft og kundeinformasjon kommer dit det skal til riktig tid og sted.

Digitalisering - mer enn nettdekning

Vasara peker på at mange av de reisende tenker nettdekning om bord på tog når vi snakker om en digital revolusjon innen jernbane.

– Det er ikke så rart, for mye av hverdags- og arbeidssysler handler om nettdekning. Det er kjempeviktig, men digitaliseringen av norsk jernbane er så veldig mye mer enn nettdekning, sier statssekretæren og trekker fram det største prosjektet vi har i Norge på digitalisering; ERTMS.

Det er nettopp denne ditigaliseringen Trafikkstyringssentralen Nord nå er rustet opp for. Derfor var ukas gjenåpning her et viktig steg for moderniseringen av jernbanen.

Viktig for passasjer- og godstrafikken

Sentralen i Trondheim styrer rundt 40 prosent av det nasjonale jernbanenettet, eller nærmere bestemt 1.697,9 km jernbane.

– Det er mye jernbane, store geografiske avstander, med mange forhold som skal overvåkes konstant. Derfor er det hevet over enhver tvil at den gjenåpnede sentralen her i Trondhjem kommer til å være viktig for persontog, og ikke minst godstransporten, sa Vasara.

(artikkelen fortsetter under bildet)

– De som jobber ved sentralen her, leverer sluttproduktet vårt ut mot kundene. Vi har tett kontakt med togselskap hver dag, deres operasjonssenter og lokførerne. Vi håndterer trafikken, det som er gitt av infrastruktur, det som bygges nytt, og det som oppstår underveis. Alt dette håndterer mine folk 24/7 hele året. Det er godt å få gi dem en arbeidsplass tilpasset disse arbeidshverdagene, sa togdriftsleder ved trafikkstyringssentralen i Nord, Ingvild Ulvik til gjestene ved markeringen.

Fakta om Trafikkstyringssentral Nord (TSSN)

Dette er banene som styres fra Trafikkstyringssentralen i Nord (TSSN):

  • Rørosbanen
  • Dovrebanen fra Hove B til Trondheim
  • Stavne - Leangenbanen
  • Raumabanen
  • Nordlandsbanen
  • Meråkerbanen – Hell til Storlien
  • Ofotbanen

TSSN ble etablert 6. januar 2020. Da ble antall trafikkstyringssentraler i landet redusert fra 8 til 4. Dette ble gjort for å få større og mer robuste trafikkstyringsenheter. 

Idag er det 55 ansatte ved sentralen, et tall som vil øke.

TSSN styrer totalt 1697,90 km jernbane, som er ca 40 prosent av vårt totale jernbanenett (som er ca 4200 km).

Samlet en vanlig ukedag er det ca. 350 togbevegelser som sentralen i nord håndterer.

Dette tallet høres kanskje lite ut sammenlignet med Oslo som har over 1000, mens utfordringen her er at togene er lenge innenfor sentralens område. Et godstog kan gå fra Alnabru/Hove til Bodø - med retur. Blir dette toget forsinket, håndterer TSSN trafikkavvikling av ett og samme tog i over ett døgn.