Stor arbeidsøkt langs Dovrebanen

I fire døgn fra og med lørdag 17. april stanser togtrafikken på strekningene Oslo lufthavn-Lillehammer på Gardermobanen/Dovrebanen og Hamar-Løten på Rørosbanen mens det jobbes på og ved sporene.

Fra arbeider på Eidsvoll stasjon under en togfri periode i mars. (Foto: Jon Ola Lien, Bane NOR)

Disse strekningene blir stengt fra ca. klokken 06.50 lørdag 17. april fram til ca. klokken 04.00 onsdag 21. april. I denne perioden erstattes persontogene med buss.

For fjerntogene mellom Oslo og Trondheim kjører SJ Norge buss for tog mellom Oslo S og Lillehammer. Det samme gjelder mellom Hamar og Løten/Elverum for togene på Rørosbanen. Vy kjører buss for sine tog mellom Oslo lufthavn og Eidsvoll/Lillehammer.

Du finner informasjon om din avgang i apper og på nettsidene til Entur eller togselskapene Vy og SJ Norge.

Bane NOR minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst. 

– Det er store anleggsjobber på Eidsvoll og i Brumunddal som er hovedgrunnen til at banen stenges disse fire dagene. Samtidig prøver vi å utnytte den togfrie perioden til å gjøre unna så mange ordinære vedlikeholdsoppgaver som mulig, opplyser banesjef Anders Nicolaysen i Bane NOR.

Nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll

strekningen Venjar-Langset bygger Bane NOR 13,5 km med nytt dobbeltspor. Dette er en viktig brikke i Intercity-utbyggingen på Østlandet, som skal gi kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Fra høsten 2023 skal togene til og fra Hamar kjøre i 200 km/t på strekningen, og prosjektet er i rute.

Slik det er i dag, blir to spor til ett på Venjar. Nå skal vi rive dagens Y-veksel og legge inn to nye sporveksler. Dette gir skinnegående arbeidsmaskiner tilgang til å bygge det nye sporet fram til Eidsvoll stasjon. Samtidig gjør vi omlegginger på Eidsvoll stasjon, og på strekningen nordover mot Minnesund skal vi ta i bruk to korte strekninger med nytt, midlertidig spor på innsiden av dagens spor. Dermed kan arbeidet med dobbeltspor kan starte på utsiden mot elva.

I tillegg gjør prosjektet mye annet anleggsarbeid i umiddelbar nærhet av sporet. Les denne saken for naboinformasjon og en nærmere oversikt.

Alle som tar toget fra Eidsvoll stasjon, må merke seg endringer i sporbruken når togtrafikken starter opp igjen onsdag 21. april. Ordinært vil da alle tog til/fra Trondheim og Lillehammer (R10), samt L12 mot Kongsberg, gå i spor 2 og 3, mens togene som har avgang mot Skien på linje R11 vil bruke spor 1.

Svillebytte på Hamar

På strekningen mellom Martodden og Furuberget nord for Hamar stasjon, skal Veidekke Bane AS bytte sviller på oppdrag av Bane NOR i den togfrie perioden. Dagens sviller er gamle og utslitte, og nye sviller bidrar til økt stabilitet og bedre sporgeometri, noe som reduserer støyen fra passerende tog. Les mer i denne saken.

Nye veier i Brumunddal

Som et ledd i utbyggingen av E6 i Innlandet bygger Nye Veier AS for tiden ny innfartsveg til Brumunddal sentrum. Mens togene står skal entreprenøren Veidekke sette på plass en kulvert under sporene som veier 1200 tonn og er 41 meter lang, åtte meter høy og 13 meter bred.

Dette er en krevende jobb som vil pågå kontinuerlig i hele perioden. Les mer i denne saken.

Mange andre jobber

I tillegg til de store jobbene benyttes den togfrie perioden som nevnt til å gjøre rutinemessige kontroller og vedlikehold en rekke steder mellom Minnesund og Lillehammer. Dette er viktig for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året.

Blant annet inngår utskifting av sporfeltreleer og signalkabler flere steder, og det gjøres nøytralisering og sveising av sporet. Ved Steinsrud stasjon mellom Tangen og Stange skal det dessuten skiftes sviller i en sporveksel.

Både på Steinsrud, Hamar vest og flere andre steder blir det kortvarige økter med en skinnegående pakkmaskin som stabiliserer pukken som holder sporene på plass.

Når togtrafikken starter opp igjen den 21. april, vil flere tog bruke spor 2/3 ved Eidsvoll stasjon. (Foto: Terje Borud/Bane NOR)