Mindre støy og bedre lyd til passasjerer og omgivelser

Bane NOR ruller nå ut nye hensynsfulle høyttalere til de større togstasjonene. Sensorer og forsterkere i samspill gir bedre lydkvalitet.

Skrallende annonseringer skal ikke lenger forstyrre reisende eller de som bor og oppholder seg ved Ski stasjon. Foto: Bane NOR

Nye Ski stasjon var først ute med topp moderne høyttaleranlegg, som gir bedre lyd til de reisende og folk som bor i nærheten. Deretter kom Nationaltheatret stasjon. Oslo S står for tur når høyttaleranlegget der skal oppdateres i løpet av året.

Den nye generasjonen høyttaleranlegg har lydsensorer (mikrofoner) som kommuniserer med nye forsterkere og ekstra mange høyttalere. Lyden blir lavere og bedre. Bakgrunnsstøy fanges opp av sensorene og lydnivået på annonseringen tilpasses automatisk. Hvis et tog kjører inn på stasjonen midt under annonseringen, blir lyden umiddelbart skrudd opp.

God hverdag og miljøhensyn

Skrallende annonseringer skal ikke lenger forstyrre reisende eller de som bor og oppholder seg ved stasjonene. Det blir stadig flere kollektivknutepunkt med stor aktivitet og utbygging ved stasjonene. Da er det viktig å ta hensyn ved å dempe støy.

- Når hele den nye Ski stasjon er ferdig vil vi ha 260 høyttalere som bidrar til lavere og klarere lyd, sier Øystein Rian, leder for tele i Follobaneprosjektet.  

Ski stasjon, som ligger midt i sentrum, er et godt eksempel på et InterCity-knutepunkt. Smarte tiltak må til for å sikre den gode hverdagen. Nye, dynamiske og hensynsfulle lydanlegg er et slikt bidrag til bymiljøet. 

- I tiden etter at nye Ski stasjon vest ble tatt i bruk i august i fjor, har vi sett at systemet fungerer som planlagt, sier Rian.

3D-modell til prosjekteringen

Bane NOR og leverandøren brukte en 3D-modell av den nye jernbanestasjonen og Ski sentrum for å prosjektere lydanlegget og simulere hvordan lyden kan tilpasses nivåer av støy.  Resultatet ble dagens anlegg med høyttalere ca. hver 10. meter. De styrer lyden slik at det blir rett volum og best mulig lydkvalitet selv om det er biler, tog, anleggsarbeid eller annet i nærheten. På den nye vestsiden av Ski stasjon er det nå satt opp 180 høyttalere. Det er 80 på hver av de to plattformene som er i bruk og 20 små høyttalere i den nye, brede undergangen.

- For mye støy er en slags forurensning. Det var et design-krav at lydanlegget skulle bygges opp for å gi best mulig lyd på plattformen og minst mulig lyd for naboene, sier Bane NORs prosjektdirektør for Follobanen, Per David Borenstein.

Målrettet lyd

Det er kostbare lydanlegg som nå monteres opp på de større stasjonene.

- Den nye generasjonen høyttaleranlegg er mer avansert og bruker lydsensorer til å styre forsterkerne. Høyttalerne er ikke lenger statiske, og kan endre lydbildet raskt. Vi kan derfor sikre, på en enda bedre måte. at viktig informasjon når fram. Lyden blir mer målrettet, lettere å oppfatte og gir mindre unødvendig støy, sier avdelingsleder Øystein Løkås.  

Siden lyden blir så god, er den nye generasjonen høyttaleranlegg det som kalles «EN 54 sertifisert» og dermed godkjent for bruk ved brannvarsling og evakuering.

Og: Alle høyttaleranleggene på stasjonen, både nye og eldre, er koblet opp mot Bane NORs digitale system for publikumsmeldinger (KARI-systemet), som sikrer at trafikk-informasjonen er koordinert og korrekt.