Ekstra pleie av gammel sliter: Bergensbanen stenges 19.-25. april

Bergensbanen vedlikeholdes året rundt. Nå får den 112 år gamle strekningen litt ekstra omsorg og pleie. Det skal jobbes i sporet fra Bergen i vest til Ål i øst. Målet er færre forsinkelser og økt komfort. Senere på året blir det flere slike intensive arbeidsøkter.

Fra Bergen i Vest til Geilo i øst blir det travel aktivitet. Her et bilde fra anleggsområdet i Arna. Foto: Bane NOR, Cato Vikebø.Fra mandag 19. april til søndag 25. april er det duket for en travel arbeidsuke på Bergensbanen. I denne perioden stanses togtrafikken og erstattes av busser. Bane NOR tar ansvar for opprustingen av det norske jernbanenettet, og jobber for at passasjerene skal få et stadig bedre tilbud.

– Det trengs mye vedlikehold av en jernbane som ble åpnet i 1909. Når vi stenger banen i en uke, får vi gjort mye viktig arbeid. Det skal komme de reisende til gode, sier kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane NOR.

Oppgraderer flere stasjoner

Korslund påpeker at vår primære oppgave er å sørge for driftssikre strekninger, slik at togene kommer og går når de skal. Da må spor og øvrige anlegg holdes ved like og moderniseres.

– Skinner, sviller og sporveksler utsettes for stor slitasje, og må innimellom skiftes ut. Nye sviller bidrar til økt stabilitet og bedre spor. Det gir litt mindre støy fra passerende tog, og økt komfort for de reisende, understreker han.

Det er ikke småtteri som står på planen: plattformer på flere stasjoner skal forlenges, tunneler og snøoverbygg skal vedlikeholdes, strømforsyningen oppgraderes og sporområder på flere stasjoner rustes opp.

Dette gjelder blant annet for Dale og Evanger, der det bygges nye overgangsbruer over sporområdet. Det skal stå ferdig neste år og sikrer bilister og andre trafikanter en planfri kryssing av jernbanen.

Rydder skog langs toglinjen

I tillegg vil det foregå skogrydding rundt stasjonene Trengereid og Stanghelle. Det er viktig blant annet for å redusere risikoen for viltpåkjørsler, og sikrer samtidig at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt langs sporene. I tillegg bidrar det til å sikre bedre utsikt fra togvinduet, og dermed en bedre reiseopplevelse for folk som er på farten.

Bane NOR jobber samtidig for å fornye jernbanens gamle og utdaterte signalanlegg med et nytt digitalt system som er felles for hele Europa (ERTMS). Dette systemet skal tas i bruk på Bergensbanen i 2023, og vi er godt i gang med anleggsarbeid flere steder.

Stenger deler av Bergensbanen

Alt dette arbeidet kan ikke gjøres mens jernbanen er i normal drift. Derfor blir deler av Bergensbanen stengt i uke 16:

  • Fra mandag til fredag går det ikke lokale regiontog, bortsett fra på strekningen mellom Voss og Myrdal.
  • Mandag til torsdag går det ikke passasjertog mellom Bergen og Voss fra klokken 09:30 til 15:30.
  • Fredag 23. april går det ikke tog mellom Bergen og Voss fra klokken 09:30 til 14:30.
  • Passasjertog mellom Bergen og Ål er innstilt fra natt til lørdag klokken 02:30 til søndag klokken 11:55. Strekningen Voss-Ål åpnes klokken 09:00 søndag.
  • Vy setter opp busser mellom Bergen og Voss.

For flere detaljer om busstransporten, se togselskapets hjemmeside www.vy.no

Fakta om arbeidene

Bergen
Vi bygger ny kabelkanal langs sporet og skifter ut sviller under en rekke sporveksler på stasjonsområdet. Det blir også en teknisk oppgradering av signalanlegget.

Nye Ulriken tunnel

Diverse inspeksjoner og rengjøring. 

Arna og Arnanipa

Vi river deler av en gammel plattform og bygger en ny. Vi skal også gjøre elektroarbeid og endringer på signalanlegget i jernbanetunnelen gjennom Arnanipa.

Arna – Trengereid

Diverse vedlikeholdsarbeid i jernbanetunneler på strekningen. Det vil blant annet bli utført betongsprøyting av tunnelvegger og tunnelhvelvinger.

Dale, Evanger og Vaksdal

Ved Dale og Evanger fortsetter arbeidet med å forlenge plattformene. Ved begge stasjonene skal det også bygges nye overgangsbruer som vil gi trygg, sikker og planfri kryssing av sporene. Begge prosjektene skal stå ferdig i løpet av neste år.

Ved Evanger, Vaksdal, Fagernut, Mjølfjell-Reimegrend

Nye føringsveier for nytt digitalt signalsystem (ERTMS).

Skogrydding

I området rundt stasjonene Trengereid og Stanghelle vil det foregå skogrydding gjennom hele uken.

God kontroll på vegetasjon og ettervekst er viktig av flere årsaker. Det bidrar blant annet til å redusere risikoen for viltpåkjørsler, og sikrer samtidig at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt langs sporene. I tillegg bidrar det til å sikre bedre utsikt fra togvinduet, og dermed en bedre reiseopplevelse for folk som er på farten.

Dale – Bolstadøyri

Våre anlegg består av mange deler som utsettes for slitasje, og som derfor må byttes ut, justeres eller repareres. I løpet av arbeidsuka på Bergensbanen skal vi blant annet bytte sviller på strekningen mellom Dale og Bolstadøyri. Ved Bolstadøyri bytter vi også ut slitedeler i en sporveksel ved stasjonen.

Evanger og Bulken

Her skifter vi ut isolerte skinneskjøter, og reduserer dermed risikoen for tekniske feil som kan føre til at togene blir forsinket.

Bulken – Voss

På denne delstrekningen vil det foregå nødvendig vedlikehold av anlegget som forsyner togene med kjørestrøm.

Helgejobb i Hallingdal

Fra natt til lørdag 24. april til søndag formiddag 25. april utvides arbeidsområdet til å omfatte strekningen fra Bergen til Ål. Arbeidene på strekningen mellom Bergen og Voss fortsetter gjennom helgen. I tillegg vil det foregå utbedring av snøoverbygg på strekningen mellom Fagernut og Myrdal.

Ustaoset

Her skifter vi ut masser under sporveksler ved stasjonen.

Geilo

Byggeaktivitet blir det også ved Geilo der arbeidet med å bygge lengre plattform og ny overgangsbru er kommet i gang. Hol kommune er byggherre for prosjektet som etter planen skal stå ferdig innen utgangen av året.

Kontaktpersoner for media vedrørende arbeidene

Bergen-Arna:   Ingvild Eikeland, ingvild.eikeland@banenor.no,  tlf. 982 49 707

Arna-Ål:            Harry Korslund, harry.korslund@banenor.no, tlf. 916 55 989

Kontaktperson vedrørende alternativt transportopplegg (buss for tog)

Vy Persontog   Linda Kragseth, Linda.Kragseth@vy.no, tlf. 412 08 243