2021

 • Alan Walker tok tunnelen

  Verdensstjernen Alan Walker ble en av de første utenfra som fikk utnyttet Follobanens tunnel Blix-tunnelen.

 • Bane NOR Eiendom: Solid økning i markedsverdien

  Verdivurdering av Bane NOR Eiendoms portefølje viser en samlet markedsverdi på 19,9 milliarder kroner ved utgangen av 2020. En økning på 1,3 milliarder fra året før.

 • Arbeid påsken 2021

  Over deler av det sentrale Østlandsområdet skal det i påsken gjøres vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet. Hovedbanen, Drammenbanen/Askerbanen, Østfoldbanen (Østre og Vestre Linje) og Kongsvingerbanen. Også Dovrebanen og Nordlandsbanen påvirkes.

 • Mindre støy og bedre lyd til passasjerer og omgivelser

  Bane NOR ruller nå ut nye hensynsfulle høyttalere til de større togstasjonene. Sensorer og forsterkere i samspill gir bedre lydkvalitet.

 • Dette gjør vi når togene står stille

  For oss handler buss for tog om én ting: «hva kan vi gjøre for å kjøre flere og mer pålitelige tog?» Men hva gjøres egentlig ute i sporet når togene ikke går?

 • Vi kartlegger og sikrer områder med kvikkleire

  Vi gjør grundige undersøkelser når det bygges ny jernbane og vi kontrollerer jevnlig dagens anlegg. Kravene til stabilitet er strenge og våre tiltak skal trygge både passasjerer og beboere nær jernbanen.

 • Aldri vært færre forsinkelser på jernbanen

  I fjor var punktligheten for jernbanens passasjerer rekordhøy: 92,7 prosent av togene gikk i rute. Det skyldes både færre reisende under koronaen, vedlikeholdsarbeid og «snillere» vær.

 • Vedlikeholds -og fornyelsesprosjekter 2021

  Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og fornyelse av jernbanen i Norge. Bevilgningene er rekordhøye, og 2021 blir et innholdsrikt og travelt år med stor aktivitet på alle banestrekninger i hele landet.

 • Positiv rapport om Ringeriksbanen og E16

  På regjeringens oppdrag er det utført en uavhengig kvalitetssikring av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Rapporten er i hovedsak positiv og støtter prosjektets vurderinger.

 • Grundig rapport om ulykken på Vikersund

  I fjor omkom en person i en kollisjon mellom tog og bil på Vikersund planovergang. Nå har Statens havarikommisjon (SHK) offentliggjort sin rapport om den tragiske ulykken.