2021

 • Bane NOR legger til rette for elektriske tog i Trøndelag

  Bane NOR har tildelt NRC Norge AS kontrakten for oppføring av master og ledninger i forbindelse med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen. Med innovative miljøløsninger blir jernbanen i Trøndelag grønnere. Elektrifiseringsprosjektet er i rute både på tid og kost.

 • Dialogkonferanse om system for beregning av klimagassutslipp i modellbaserte prosjekter

  Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier inviterer deg til å finne de beste løsningene for å nå de nasjonale målene for klimagassutslipp.

 • Jordfeil lammet Oslo S

  Tirsdag morgen lammet en jordfeil Oslo S. Feilen var vanskelig å finne, noe som påførte våre kunder og de reisende store utfordringer i rushtiden.

 • Lagmannsretten har funnet Bane NOR skyldig etter Filipstad-ulykken

  Etter frifinnelsen på to av tre tiltaleposter i tingretten i fjor, har alle tre tiltalepostene blitt behandlet i Borgarting lagmannsrett. Bane NOR erkjente ikke straffskyld i rettssaken, som varte fra 8. til 17. juni 2021.

 • Har du hørt om debatten der alle var enige?

  Ungdomspolitikerne som møttes for å diskutere klima og samferdsel i Arendal forrige uke, var hvert fall samstemte i at jernbanen er en sentral del av løsningen for å redusere klimagassutslippene.

 • Hva blir transportpolitikken i neste stortingsperiode?

  Det var det store spørsmålet transportvirksomhetene, transportpolitikerne og regjeringen ble utfordret til å svare på under Bane NORs seminar på Arendalsukas tredje dag.

  Det var det store spørsmålet transportvirksomhetene, transportpolitikerne og regjeringen ble utfordret til å svare på under Bane NORs seminar på Arendalsukas.
 • Samferdsel, anlegg og smartby på Arendalsuka

  Bane NOR var representert i flere debatter på Arendalsuka i år. Samferdselspolitikk, forutsigbarhet i anleggsbransjen og fremtidens smartby-løsninger, er noe av det vi har snakket om.

 • Samferdselsministeren besøkte Bane NORs prosjekter

  Onsdag 11. august besøkte samferdselsministeren både Gjøvikbanen og Dovrebanen.

 • Klart til utrykning 24 timer i døgnet

  Hvis alarmen går, skal redningsmannskapene gjøre seg klare til innsats på jernbanen. I løpet av 15 minutter skal Bane NORs nye brann- og redningstog være bemannet og på vei, med 90 000 liter vann og skum.

 • Bane NOR på Arendalsuka

  16. august braket det løs i Arendal, med en hel uke viet til politikk og samfunnsutvikling. Vi er til stede, og inviterer til to debatter. Den ene handler om hvordan transportpolitikken skal se ut i kommende stortingsperiode, den andre handler om bærekraft i transportsektoren.