2021

 • – En ny tid for Meråkerbanen

  Nå er vi i startgropa med elektrifiseringen av Meråkerbanen, som blir ferdig i 2024. I tillegg skal vi fornye skinner og sviller, rydde skog og utføre forsterkningsarbeider i løpet av 2021. Totalt investeres over en milliard kroner på den sju mil lange strekningen.

 • Kostnadene øker etter funn av mer kvikkleire

  Å bygge moderne dobbeltspor gjennom Moss blir dyrere og mer tidkrevende enn forventet. Bane NOR jobber med å bedre grunnforholdene for å trygge innbyggere, togpassasjerer og ansatte.

 • Vi er på fuglenes side

  Norsk ornitologisk forening tilbakeviser påstander om at duepigger på togstasjoner spidder duer til døde.

  - Vi bruker kun godkjente duepigger på våre stasjoner og det finnes ingen skadestatistikk, nettopp fordi omfanget er så forsvinnende lite, forteller Jon Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom.
 • Store klimavennlige kjemper gir mer gods på bane

  Større, raskere og mer bærekraftig: To nye kraner er ventet på Alnabru godsterminal. De er semiautomatiserte, kan fjernstyres, produserer selv strøm, og vil øke jernbanens godskapasitet.

 • I mål med 111 km strømlinjer på Kongsvingerbanen

  Arbeidet med å skifte ut det gamle, elektriske anlegget på Kongsvingerbanen er ferdig. Jobben er gjort ca. 140 millioner kroner under budsjett og avsluttet et halvt år før tiden. Målet er færre forsinkelser og innstilte tog.

  Det elektriske anlegget på Kongsvingerbanen er skiftet ut. Her fra sluttkontroll på siste delstreknig. Foto: Øystein Grue/Jernbanemagasinet.
 • Bane NOR i koronaens tid

  Noen årstall skinner med en selvbevisst glød fra historiebøkenes sider, som egne små fortellinger. Andre år er bare vonde og lange. Her er historien om et langt år i jernbanens tjeneste.

 • Tar grep for å hindre arbeidskriminalitet

  Ingen som jobber med jernbane, skal drive med sosial dumping og arbeidskriminalitet. I nye kontrakter stiller Bane NOR strenge krav til entreprenører og underleverandører.

 • Rune Fjeldstad blir ny konserndirektør/CFO i Bane NOR

  Den tidligere bankmannen begynner innen 1. september i år.

  Rune Fjeldstad begynner som Bane NORs finansdirektør høsten 2021.
 • Jobber for klimatiltak i usikre områder

  Når det bygges på ustabil grunn som kvikkleire, brukes det ofte store mengder kalk og sement for å stabilisere området. Nå samarbeider staten og bedrifter for å finne mer bærekraftige løsninger.

 • Konsernsjefen har ordet

  Tog er den sikreste, mest effektive og klimavennlige transporten som finnes, skriver Gorm Frimannslund i Bane NORs års- og bærekraftsrapporten for 2020.